Taushetsspiralen (spiral av stillhet)

Teorien sier at massemedia har stor påvirkning på våre meninger ved at mediene lærer oss hva vi skal mene om en sak. Denne medieskapte meningen adopterer vi så, basert på prinsippet om sosiale bevis

Digitale mediekanaler

Det siste teknologiske paradigmeskiftet som har påvirket mediemarkedet er overgangen fra bruk av analoge til digitale signaler.

Digitale kommunikasjonsvirkemidler

Digital markedsføring er alle markedstiltak en aktør foretar seg for å nå en målgruppe ved bruk av digitale kanaler.

Grafiske mediekanaler

En gjennomgang av den historiske utviklingen til de grafiske mediene i Norge.