Prinsippet om kontinuitet

Gestaltprinsipp fra persepsjonspsykologien som sier at når vi betrakter en linje eller annen form som har en bestemt retning, så oppstår det en illusjon om at linjen fortsetter i samme retning eller etter samme mønster som den starter.

Mønsterkomposisjon

Vi lager mønster fordi vi har behov for å lage skjønnhet og harmoni ved hjelp av orden.

Bevegelse (komposisjon)

Bevegelse er utvikling - det skjer noe. Bevegelse utfordrer oss og skaper liv, spenning og forventninger.

Enhet/helhet (komposisjon)

Enhet er det ved en komposisjon som gir oss en følelse eller opplevelse av at elementene hører sammen - at vi kan snakke om en komposisjon, en form, ett budskap.