Kommunikasjonsoppgaver

Hva er en kommunikasjonsoppgave og hvilke finnes? Hvordan avgjøre hvilke vi har og hvordan løse dem? Her går jeg igjennom disse spørsmålene.

Presseetikk – pressens selvjustis

En kort gjennomgang av presseetikk og hvordan pressen selv prøver å opprettholde selvjustis.

Persuasion Knowledge Model

Beskriver hvordan mennesker utvikler en generell kunnskap om overtalelse, og hvordan forbrukere bruker denne kunnskapen for å tolke, evaluere og svare på et overtalelsesforsøk.

Kommunikasjon

Definisjon av begrepet "kommunikasjon" og de sentrale begrepene i definisjonen, sammen med hvilke kommunikasjonmodeller som finnes

Kroppsspråk

Kroppsspråk er måter vi kommunisere et budskap på ved hjelp av kroppsuttrykk uten bruk av tale- eller skriftspråk.

Enveis- vs. toveiskommunikasjon

En gjennomgang av forskjellen mellom disse to begrepene og hva som kjennetegner dem.

Kommunikasjonsmål

Angivelse av hvilke mål markedskommunikasjonen til virksomheten skal jobbe mot for å hjelpe virksomheten til å nå sitt markedsmål.

Massekommunikasjon vs. personlig kommunikasjon

Et grunnleggende innenfor kommunikasjons er skille går mellom personlig kommunikasjon og massekommunikasjon. Forskjellen kan forklares slik: