Kommunikasjonsmål

Angivelse av hvilke mål markedskommunikasjonen til virksomheten skal jobbe mot for å hjelpe virksomheten til å nå sitt markedsmål.

Språk

Språk er det viktigste kjennetegnet som skiller mennesket fra andre vesener. Språket er helt sentralt i menneskelig tenkning og samhandling

Tostegs hypotesen – “jungeltelegrafen” (Word Of Mouth)

Teorien forklarer hvordan et budskap som blir spredt gjennom massemedia blir spredd videre til andre og hvordan det opprinnelige budskapet blir endret til et sosialt akseptert budskap (norm).

Kommunikasjonsoppgaver

Hva er en kommunikasjonsoppgave og hvilke finnes? Hvordan avgjøre hvilke vi har og hvordan løse dem? Her går jeg igjennom disse spørsmålene.

Presseetikk – pressens selvjustis

En kort gjennomgang av presseetikk og hvordan pressen selv prøver å opprettholde selvjustis.

Kommunikasjonvirkemiddel

Kommunikasjonstiltakene en virksomhet setter i verk for å løse sine kommunikasjonsoppgaver

Persuasion Knowledge Model

Beskriver hvordan mennesker utvikler en generell kunnskap om overtalelse, og hvordan forbrukere bruker denne kunnskapen for å tolke, evaluere og svare på et overtalelsesforsøk.

Språk klassifisering

Det er generelt tre forskjellige måter å klassifisere språk på som vi går igjennom i denne artikkelen

Kommunikasjonsklima

Et godt kommunikasjonsklima er nødvendig for å oppnå en god internkommunikasjon, med en god informasjons- og kunnskapsdeling.