Verbal og ikke-verbal kommunikasjon (kroppsspråk)

Hva er verbal og ikke-verbal kommunikasjon (kroppsspråk), og hva er forskjellen mellom disse to kommunikasjonsformene?

Språk

Språk er det viktigste kjennetegnet som skiller mennesket fra andre vesener. Språket er helt sentralt i menneskelig tenkning og samhandling

Tostegs hypotesen – “jungeltelegrafen” (Word Of Mouth)

Teorien forklarer hvordan et budskap som blir spredt gjennom massemedia blir spredd videre til andre og hvordan det opprinnelige budskapet blir endret til et sosialt akseptert budskap (norm).

Kommunikasjonsmål

Angivelse av hvilke mål markedskommunikasjonen til virksomheten skal jobbe mot for å hjelpe virksomheten til å nå sitt markedsmål.

Retorikk

Retorikk betyr talekunst og handler om hvordan man skal overbevise lytterne.

Kommunikasjonvirkemiddel

Kommunikasjonstiltakene en virksomhet setter i verk for å løse sine kommunikasjonsoppgaver

Enveis- vs. toveiskommunikasjon

En gjennomgang av forskjellen mellom disse to begrepene og hva som kjennetegner dem.

Presseetikk – pressens selvjustis

En kort gjennomgang av presseetikk og hvordan pressen selv prøver å opprettholde selvjustis.

Personlig kommunikasjon

Kjennetegnes av en personlig dialog mellom en sender og mottaker, og mottakerne har muligheten til å gi en tilbakemelding, spørre osv.

Lateral tenkning

For å få et best mulig resultat ut av kommunikasjonsprosessen, bør det brukes koder og signaler som stimulerer mottakeren til lateral tenkning