Du må tillate JavaScript å kjøre på din enhet for å se denne siden.
Gå til Innstillinger for din nettleser og tillat bruk av JavaScript og informasjonskapsler.

Spørreskjema design

Den svarte linjen over viser kategoriens underkategorier. Klikk på en av kategorinavnene for å se artiklene i kategorien.

Utforming av postale utsendelser

Spørreskjemaets form og layout har selvfølgelig størst betydning ved postale undersøkelser, mens også når man skal gjennomføre personlige eller telefonintervju, vil spørreskjemaets form og layout ha betydning.

Databehovet avgjør spørsmålet

Databehovet avgjøres av problemstillingen, og problemstillingen bestemmes av av beslutningssituasjonen. Dvs. beslutningene resultatene skal redusere usikkerheten ved.

Operasjonalisering

Å operasjonalisere betyr å gjøre om vårt databehov til konkrete spørsmål som vi kan måle.

Antall svaralternativer

Menneskets øye og hjerne har ikke kapasitet til å ta i mot og forholde seg til flere enn 7 - 8 endimensjonale stimuli på en gang.

Pretest og endelig utforming

Før undersøkelsen tar til, skal man alltid teste intervjuene under realistiske forhold, dvs. på personer i målgruppen.
/div>
<