Spørreskjema design

Den svarte linjen over viser kategoriens underkategorier. Klikk på en av kategorinavnene for å se artiklene i kategorien.

Hva er et spørreskjema?

Et spørreskjemaer er et måleinstrument vi bruker for å måle nivåforskjeller ved variabler. Eller sagt på en annen måte; de ulike verdiene ved variablene vi ønsker å måle i en intervju-undersøkelse.

Databehovet avgjør spørsmålet

Databehovet avgjøres av problemstillingen, og problemstillingen bestemmes av av beslutningssituasjonen. Dvs. beslutningene resultatene skal redusere usikkerheten ved.

Operasjonalisering

Å operasjonalisere betyr å gjøre om vårt databehov til konkrete spørsmål som vi kan måle.

Antall svaralternativer

Menneskets øye og hjerne har ikke kapasitet til å ta i mot og forholde seg til flere enn 7 - 8 endimensjonale stimuli på en gang.

Pretest og endelig utforming

Før undersøkelsen tar til, skal man alltid teste intervjuene under realistiske forhold, dvs. på personer i målgruppen.
Close