Du må tillate JavaScript å kjøre på din enhet for å se denne siden.
Gå til Innstillinger for din nettleser og tillat bruk av JavaScript og informasjonskapsler.

Målgruppe (Utvalgsenhet)

Nesten like viktig som å beskrive hvilke enheter som kal inkluderes i undersøkelsen, er å beskrive hvilke som skal ekskluderes.

Utvalgsstørrelse

Hvor mange skal være med i undersøkelsen og hvordan skal jeg trekke utvalget ?

Kjøp av adresser

Hvordan skal vi få tak i undersøkelsesenhetene vi har bestemt oss for å studere?
/div>
<