Valg av utvalgmetode

Det er mange måter å trekke utvalget på, eller fremgangsmåte for å avgjøre hvem som skal være med i undersøkelsen