Utvalgsplan

Utvalgsplanen skal fortelle hvem som skal være med i undersøkelsen, og skal omfatte minst følgende fire punkter:

Målgruppe (Utvalgsenhet)

Nesten like viktig som å beskrive hvilke enheter som kal inkluderes i undersøkelsen, er å beskrive hvilke som skal ekskluderes.

Kjøp av adresser

Hvordan skal vi få tak i undersøkelsesenhetene vi har bestemt oss for å studere?