Setningsfullførelse

I en setningsfullførelse blir respondenten presentert en serie med ufullstendige og tvetydige setninger som han blir bedt om å fullføre.