Bruk av prosessdata i forskning og situasjonsanalyser

Siden prosessdata ofte innhentes i en eksplorerende fase for å gi forskerne et bilde av problemområdet, bør man vite hvilke massemedier som finnes og hvor gyldighet og pålitelighet denne informasjon er.

Dagspressen i Norge

Norge har en sterk og variert presse. Ingen land leser flere aviser enn nordmenn, og ingen land har flere aviser pr. innbygger enn Norge.

Radio som informasjonskilde i forskningsprosjekter og situasjonsanalyser

Radiostrukturen i Norge består av tre segment, hvor NRK er størst med tre rikskanaler. Foruten den statseide radiostasjonen, har vi en privat, riksdekkende radiostasjon - P4.

Fjernsyn som informasjonskilde i forskning og situasjonsanalyser

Den internasjonale kringkastingstrukturen kan deles inn i tre hovedtyper: kommersielle, allmennkringkasting og statskrinkasting.

Bøker som informasjonskilde i forskning og situasjonsanalyser

I et eksplorerende markedforskningprosjekt vil du nesten uten unntak finne masse relevant bakgrunnsinformasjon ved å gå igjennom faglitteraturen som berører problemstillingen.

Andre informasjonskilder

En gjennomgang av hvilke andre informasjonskilder som finnes.

Internett som informasjonskilde i forsking og situasjonsanalyser

Den virkelige store informasjonskilden finner du på Internett. Start informasjonsøket til det du ønsker å belyse ved å søke etter dokumenter som ligger på Internett.

Potensielle feilkilder ved prosessdata (byttemodellen)

En gjennomgang av hvilke mulige feilkilder som vil være knyttet til dataene hvis du benytter deg av prosessdata i dine studier av undersøkelseenhetene og variablene.
Close