Forskningskompetanse

Å prøve ut metoder og teorier man ikke behersker kan fort gi katastrofale følger for forskningsresultatet.
Close