Hvordan beregne potensialet og motivasjonen?

En gjennomgang av hvordan du beregner potensialet og motivasjonen i prognose situasjoner

Kvantitative prognosemetoder

Mens de kvalitative prognosemetodene gir kvalitative data om prognoseobjektet, gir de kvantitative prognosemetodene kvantitative data om prognoseobjektet.

Prognose metoder for beregning av potensiale

En gjennomgang av metoder for å beregne potensiale i en prognose

END -USE analyse (kvantitative prognosemetode)

End - use analyse er en prognosemetode som tar sikte på å fremskaffe et kvantitativt uttrykk for historisk og fremtidig forbruk av et produkt eller av en produktgruppe.