Hvordan beregne potensialet og motivasjonen?

En gjennomgang av hvordan du beregner potensialet og motivasjonen i prognose situasjoner

Prognose metoder for beregning av potensiale

En gjennomgang av metoder for å beregne potensiale i en prognose

Kvantitative prognosemetoder

Mens de kvalitative prognosemetodene gir kvalitative data om prognoseobjektet, gir de kvantitative prognosemetodene kvantitative data om prognoseobjektet.

Kvalitative prognosemetoder

De to mest kjente kvalitative prognoseteknikkene er utvilsomt Delphi - metoden og Scenario - metoden.