Problemstilling -> Beslutningsproblem

Beslutningsproblemet skal angi formålet til undersøkelsen. Et hovedproblemet kan være utgangspunkt for mange ulike beslutningsproblemer.

Problemstilling -> Hovedproblem

Hovedproblemet angir bakgrunn, temavalg og det generelle problemet. Samt hvorfor man ønsker å gjennomføre undersøkelsen.

Oppbygningen av en problemstilling

Problemstillingen kan deles opp i tre ulike dimensjoner; Et hovedproblem, et beslutningsproblem og et undersøkelseproblem.

Idégenerering metoder

For å redusere disse barrièrene, finnes det ulike idégenerering metoder vi kan benytte oss av for å komme frem til nye ideer som kan danne grunnlaget for en fruktbar problemstilling.