Utarbeidelse av utvalgplan

et det neste steget i prosjektutformingen. En plan som skal gi oss svar på fire grunnleggende viktige spørsmål om hvem som skal intervjues.

Studienes databehov avgjør valg av forskningsdesign

Det første du bør gjøre når man tar fatt på prosjektutformingen er å lage en oversikt over hvilken informasjon vi trenger for å løse prosjektet.