Intervjumetoden

Den svarte linjen over viser kategoriens underkategorier. Klikk på en av kategorinavnene for å se artiklene i kategorien.

Kvalitative intervjumetoder for datainnsamling

En datainnsamlingmetode for å hente inn kvalitative primærdata. Benyttes når problemstillingen berører motivasjonsmønstret eller er spesielt komplisert.

Intervjumetoden

Intervjumetoden er en datainnsamlingsmetode for å samle inn kvalitativ og/eller kvantitative primærdata gjennom intervju av respondentene (utvalget)