Intervjumetoden

Den svarte linjen over viser kategoriens underkategorier. Klikk på en av kategorinavnene for å se artiklene i kategorien.

Telefonintervju som datainnsamlingmetode

Telefonintervju er en datainnsamlingsmetode og er i dag blitt den mest anvendte intervjumetoden.

Sammenligning av de kvantitative intervjumetodene

Generelt kan vi si at intervjumetoden er en meget effektiv og rimelig metode for å få et representativt bilde av en populasjon.