SWIMA / VRIO – analyse (ressursanalyse)

En nyttig modell for å analysere ressursene er VRIO-analysen. VRIO er en forkortelse for valuable, rare, imitable and organized.

Produktkart

Produktkartet er et effektivt strategisk analyseverktøy for å skaffe seg oversikt over viktige produktparametre, sett med kundens øyne.