GAP modellen (GAP analyse)

Modellen består av fire gap, i tillegg til kundegapet, som alle representerer en trussel for bedriftens totale leveransekvalitet.

Tiltakmatrisen (“dyktighet/viktighet” matrisen)

Tiltaksmatrisen, også kalt "dyktighet/viktighet" matrisen er et kraftfullt analyseverktøy som bør brukes i forbindelse med analysen av arbeidsbetingelsene, da den viser hvor dyktige organisasjonen er på de områdene som er viktige for kunden - sett i forhold til konkurrentenes prestasjonsnivå.