Sektorplan analyse av arbeidsbetingelsene

Et analyseverktøy for å kartlegge virksomhetens interne og eksterne arbeidsbetingelser gjennom å klassifisere dem i 36 ulike kategorier som analyseres i situasjonsanalysen.

Portfoliomatrise (BCG matrisen)

Hva er en portfoliomatrise, også kalt BCG matrisen,, og hva brukes den til?

Rich – Reach analyse

Tradisjonelt konkurrerer bedrifter på enten å produsere standardprodukter til et bredt marked, eller differensiere produkter til utvalgte segmenter. Tradisjonell strategiteori tilsier at bedriftene må velge og fokusere på ett av områdene. I praksis er dette imidlertid ikke noe enten/eller, men et både/og.

Diamantanalyse

Diamantanalysen er en analyse av virksomhetens eksterne arbeidsbetingelser på et makronivå, og er egnet til å kartlegge bedriftens strategiske posisjon i et langtidsperspektiv.
Close