Produkt og produktanalyse

Hvilke sider av produktbegrepet er det viktig å kartlegge i en situasjonsanalyse av virksomhetens interne arbeidsbetingelser?

Økonomi og regnskapsanalyser

Hvilke økonomisk sider er det viktig å skaffe seg en oversikt over i en analyse av de interne arbeidsbetingelsene til en virksomhet?

Markedsføringen av virksomheten og verditilbudet

Hvordan kartlegge markedsføringen av virksomhetens og verditilbudet

Konkurrent (er)

En virksomhet som tilbyr lignende verditilbud (produkter og tjenester) til det samme markedet som virksomheten satser på med sitt verditilbud

Distributører og andre mellomledd

En distributør er et mellomledd som tar inn varer som videreselges til et sisteledd (detaljistledd) i en distribusjonskjede

Kunden og kundeanalyse

Kunden er den viktigste personen i enhver forutsetningsanslyse. Vi kommer i denne artikkelen inn på hva det er viktig å få med seg i forutsetninganalysen.