Leverandører

Leverandør er et selskap som leverer en vare eller tjeneste til virksomheten. Et selskap som leverer input til en verdiskapningprosess.

Markedet og markedsanalyse

I denne artikkelen tar vi for oss hvilke marked betraktninger som det er viktig å avdekke i forutsetninganalysen.

Kunden og kundeanalyse

Kunden er den viktigste personen i enhver forutsetningsanslyse. Vi kommer i denne artikkelen inn på hva det er viktig å få med seg i forutsetninganalysen.
Close