Hjem Markedsføring Markedssystemet

Markedssystemet

Den svarte linjen over viser kategoriens underkategorier. Klikk på en av kategorinavnene for å se artiklene i kategorien.

Økonomi og regnskapsanalyser

Hvilke økonomisk sider er det viktig å skaffe seg en oversikt over i en analyse av de interne arbeidsbetingelsene til en virksomhet?

Markedsføringen av virksomheten og verditilbudet

Hvordan kartlegge markedsføringen av virksomhetens og verditilbudet

Hva er en arbeidsbetingelse? (Bedriftens arbeidsbetingelser)

En gjennomgang av hva en arbeidsbetingelse er, hvilke former for arbeidsbetingelser som finnes og hvorfor det er viktig å kartlegge disse arbeidsbetingelsene.

Interne arbeidsbetingelser

Hvilke interne arbeidsbetingelser påvirker en virksomhet og hvilke interne arbeidsbetingelser må du ta hensyn til når du skal planlegge for fremtiden?

Eksterne arbeidsbetingelser

Hva er en ekstern arbeidsbetingelse, hvilke finnes og hvordan kartlegge dem?

Markedssystem

Hva er et markedssystem? Markedsystemet er det som omgir enhver bedrift og som har interesse av å påvirke den eksistens, vekst og kurs i fremtiden....

Demografi & demografisk segmentering

På hvilken måte påvirker demografi forbrukernes atferd og hvordan kan vi segmentere et marked med demografiske kriterier?

Konkurrent (er)

En virksomhet som tilbyr lignende verditilbud (produkter og tjenester) til det samme markedet som virksomheten satser på med sitt verditilbud

Makrosystemet

Omkring mikro- og offentlighetssystemet er det en rekke ikke kontrollerbare faktorer. Disse inngår i det vi kaller for makrosystemet.

Offentlighetssystemet

Mikrosystemet omgis av offentlighetssystemet, og omfatter alle grupper som har interesse i og/eller påvirker bedriften eller andre enheter i mikrosystemet.

Interne interessegrupper

I enhver organisasjon vil det finnes en rekke interne interessegrupper som har makt og innflytelse.

Frivillige interesseorganisasjoner

Organisasjoner og foreninger som er opprettet for å beskytte interessene til medlemmene sine, og som ikke er opprettet av det offentlige.

Statsforvaltningen

Forvaltningens mål er å iverksette de mål og vedtak som de folkevalgte stiller opp gjennom Stortinget

Fylkeskommunen

Fylkeskommunen er vårt nest laveste forvaltningnivå. Fylkeskommunen ledes av fylkestinget som velges gjennom frie valg hvert fjerde år.

Kommunalforvaltningen

Det laveste forvaltningsnivået i Norge er kommunesektoren, men en stor del av den offentlige forvaltningen skjer på dette nivået

Massemedia

Massemedia er en viktig aktør i offentlighet systemet. Dette fordi de har stor makt og påvirkningskraft i dagens informasjonssamfunn

Finanskilder

For å kunne være konkurransedyktig i dagens marked kreves det ofte store grunninvesteringer, noe som krever mye likvide midler (kapital)

Rettslige håndhevningorganer

Rettsvesenet, også kalt det formaliserte normsystemet, er en nøkkelaktør i offentlighetssystemet som kan påvirke mange beslutninger

Teknologiske faktorer

Den teknologiske utviklingen er en av de viktigste faktorene i makrosystemet, Nå som utviklingen går fortere gjelder det å oppdatere seg om disse forholdene stadig oftere.

Økonomiske faktorer

Nasjonale og internasjonale konjunktursvingninger er viktige faktorer som enhver beslutningstaker må ha en formening om hvordan kommer til å utvikle seg

Politiske faktorer

Siden det er de politiske kreftene i samfunnet som til syvende og sist bestemmer rammebetingelsene til næringslivet generelt og til den enkelte bransje, er de politiske faktorene viktige.

Naturressurser

Naturressurser er forekomster av energi eller råvarer i naturen, som er tilgjengelige og kan omdannes til varer eller tjenester som tilfredsstiller menneskelige behov

Distributører og andre mellomledd

En distributør er et mellomledd som tar inn varer som videreselges til et sisteledd (detaljistledd) i en distribusjonskjede

Leverandører

Leverandør er et selskap som leverer en vare eller tjeneste til virksomheten. Et selskap som leverer input til en verdiskapningprosess.

Kunden og kundeanalyse

Kunden er den viktigste personen i enhver forutsetningsanslyse. Vi kommer i denne artikkelen inn på hva det er viktig å få med seg i forutsetninganalysen.

Mikrosystemet

Mikrosystemet er selve kjernen i markedssystemet og omfatter organisasjonen, leverandørene, kundene, konkurrentene og mellomleddet.