Du må tillate JavaScript å kjøre på din enhet for å se denne siden.
Gå til Innstillinger for din nettleser og tillat bruk av JavaScript og informasjonskapsler.

Hvorfor og når segmentere et marked?

En gjennomgang av hvorfor nærmest enhver bedrift i dag splitter sitt totalmarked opp i mindre markedssegmenter og når dette er lønnsomt

Segmenteringstrategier

Tre grunnleggende forskjellige segmentering strategier er udifferensiert, differensiert og konsentrert markedsføring.

Clusteranalyse og nisjestrategier

Hva er clusteranalyse og nisjestrategier? I denne artikkelen ser vi nærmere på dette.

Segmenteringskrav

Hvilke krav settes til et markedssegment? I denne artikkelen ser vi litt nærmere på dette spørsmålet.

Geografisk segmentering

Geografisk segmentering vil si å segmentere (dele opp) opp markedet basert på geografiske segmenteringskriterier.

Segmentering på grunnlag av relasjon til merkevaren

Hvordan foreta Segmentering på grunnlag av relasjon til merkevaren?

VALS (Values And Life Styles)

VALS - programmet fra 1984 og Goldbergs studier fra 1976 er antagelig de mest kjente eksemplene på psykografisk segmentering.

Demografi & demografisk segmentering

På hvilken måte påvirker demografi forbrukernes atferd og hvordan kan vi segmentere et marked med demografiske kriterier?

Behov- og atferds segmentering

Markedssegmentering basert på markedets behov- og atferdsvariabler.

Tidssegmentering

Tidssegmentering vil si at vi segmenter (deler opp) markedet basert på ulik tidskriterier som sesong, måned, uke, dag og tid på døgnet.

ASH – modellen

ASH-modellen er en modell som bygger på Bertil Bjørkmanns statistiske studier av representative befolknings utsnitt.
/div>
<