Segmenteringskrav

Hvilke krav settes til et markedssegment? I denne artikkelen ser vi litt nærmere på dette spørsmålet.

Hvorfor og når segmentere et marked?

En gjennomgang av hvorfor nærmest enhver bedrift i dag splitter sitt totalmarked opp i mindre markedssegmenter og når dette er lønnsomt

ASH – modellen

ASH-modellen er en modell som bygger på Bertil Bjørkmanns statistiske studier av representative befolknings utsnitt.

Segmentering etter psykografi og livsstil

Hvordan segmentere et marked med bruk av psykografi og livsstil kriterier?

Segmentanalyse

Hvordan plukke ut de kundegruppene hvor kjøpsannsynligheten etter dine produkter er størst?

Segmenteringskriterier for markedssegmentering

Hvilke kriterier skal vi legge til grunn når vi skal segmentere et marked i forhold til bedriftens markedsførings- og kommunikasjonsoppgaver?

Arbeidsmodell for segmentering

Hvordan gå frem for å segmentere et marked på en hensiktsmessig måte i forhold til bedriftens markedsførings- og kommunikasjonsoppgaver?

Clusteranalyse og nisjestrategier

Hva er clusteranalyse og nisjestrategier? I denne artikkelen ser vi nærmere på dette.

Generasjons- og familiesyklus segmentering

Ved å skreddersy vår markedskommunikasjon og verditilbud til den enkelte generasjons behov, verdier og forventninger kan vi utvikle en livslang kundelojalitet

Segmenteringsstrategier

Tre grunnleggende forskjellige segmentering strategier er udifferensiert, differensiert og konsentrert markedsføring.

Demografi & demografisk segmentering

På hvilken måte påvirker demografi folks atferd og utviklingen, og hvordan kan vi segmentere et marked med bruk av demografiske kriterier?