Hvorfor og når segmentere et marked?

En gjennomgang av hvorfor nærmest enhver bedrift i dag splitter sitt totalmarked opp i mindre markedssegmenter og når dette er lønnsomt

Segmenteringstrategier

Tre grunnleggende forskjellige segmentering strategier er udifferensiert, differensiert og konsentrert markedsføring.

Clusteranalyse og nisjestrategier

Hva er clusteranalyse og nisjestrategier? I denne artikkelen ser vi nærmere på dette.

Segmenteringskrav

Hvilke krav settes til et markedssegment? I denne artikkelen ser vi litt nærmere på dette spørsmålet.

Geografisk segmentering

Geografisk segmentering vil si å segmentere (dele opp) opp markedet basert på geografiske segmenteringskriterier.

Segmentering på grunnlag av relasjon til merkevaren

Hvordan foreta Segmentering på grunnlag av relasjon til merkevaren?

Demografi & demografisk segmentering

På hvilken måte påvirker demografi forbrukernes atferd og hvordan kan vi segmentere et marked med demografiske kriterier?

Behov- og atferds segmentering

Markedssegmentering basert på markedets behov- og atferdsvariabler.

Tidssegmentering

Tidssegmentering vil si at vi segmenter (deler opp) markedet basert på ulik tidskriterier som sesong, måned, uke, dag og tid på døgnet.

ASH – modellen

ASH-modellen er en modell som bygger på Bertil Bjørkmanns statistiske studier av representative befolknings utsnitt.

VALS (Values And Life Styles)

Det såkalte VALS - programmet fra 1984 og Goldbergs studier fra 1976 er antagelig de mest kjente eksemplene på psykografisk segmentering. VALS - typologien...
Close