Valg av salgskanal

Å bygge opp en effektiv salgsorganisasjon krever inngående kjennskap til såvel salgsprosessen som kjøpprosessen kundene følger.

Markedsførings-miks ->> Markedskommunikasjon

En allment akseptert modell for virksomhetens strategiske kommunikasjonsoppgaver.

Integrasjon og synergi mellom kanalene

For å oppnå ønsket resultat må det virkemiddelplanleggingen starte med to virkemiddelstrategier som til sammen skal utgjøre kommunikasjonvirkemidlene i virksomhetens markedsførings miks og markedsstrategi.
Close