Integrasjon og synergi mellom kanalene

For å oppnå ønsket resultat må det virkemiddelplanleggingen starte med to virkemiddelstrategier som til sammen skal utgjøre kommunikasjonvirkemidlene i virksomhetens markedsførings miks og markedsstrategi.

Markedsførings-miks ->> Markedskommunikasjon

En allment akseptert modell for virksomhetens strategiske kommunikasjonsoppgaver.

Salgskanal

Med salgskanal menes fysiske måter en virksomhet kan selge sine produkter og tjenester på til sine kunder