Viktige oppgaver i kundeperspektivet

Markedsinformasjonen vi får fra virksomhetens Business Intelligence system brukes til å løse følgende markedsoppgaver.