Markedsføringsbudsjett

Hvor mye tid, penger og ressurser kan brukes på planen og satsingen ?