Hjem Pris Pris som konkurransevirkemiddel

Pris som konkurransevirkemiddel

Den svarte linjen over viser kategoriens underkategorier. Klikk på en av kategorinavnene for å se artiklene i kategorien.

Freemium som forretningsmodell

Freemium er en forretningmodell som går ut på å gi kunder en gratis «prøve» av virksomhetens teknologi – ofte med begrenset funksjonalitet, kapasitet eller reklame.

Pristyper

Det finnes mange ulike typer priser, avhengig av hvor et produkt eller tjeneste befinner seg i verdikjeden. De viktigste pristypene er disse.

Tidlig kjøp prising

Det finnes flere prising teknikker virksomheten kan benytte seg av i sine markedsføring kampanjer for å stimulere tidlig kjøp.

Rabatt og rabattpolitikk

Pris er mer enn produktet eller tjenestens basisprisene. Et viktig virkemiddel i prispolitikken er rabatter.

Psykologisk prissetting

Psykologisk prissetting vil si å velge en utsalgspris som ligger tett opptil den antatte terskelverdien.

Prisnivå og prisprofil (Premium pris vs. lavpris)

Selv om det ikke er noen klar sammenheng mellom pris og kvalitet har allikevel folk flest den oppfatningen at det er en slik sammenheng.

Prisdifferensiering

Når en bedrift opererer på helt avskilte markeder, kan det være lønnsomt å selge produktet med forskjellig pris til ulike kjøpegrupper. Dette kalles prisdifferensiering eller prisdiskriminering.

Prisregulering

Prisregulering vil si at myndighetene griper inn og fastsetter retningslinjer for prisen til ulike varer og tjenester.

Internprising

Internprising er prising av transaksjoner mellom tilknyttede foretak. F.eks. mellom mor- og datterselskap.

Interne faktorer som påvirker prispolitikken

En gjennomgang av hvilke interne forhold som vil påvirke prispolitikken i en virksomhet.

Eksterne faktorer som påvirker prispolitikken til bedriften

En gjennomgang av hvilke eksterne faktorer som påvirker prispolitikken til enhver virksomhet.