Hjem Pris Pris som konkurransevirkemiddel

Pris som konkurransevirkemiddel

Den svarte linjen over viser kategoriens underkategorier. Klikk på en av kategorinavnene for å se artiklene i kategorien.

Psykologisk prissetting

Psykologisk prissetting vil si å velge en utsalgspris som ligger tett opptil den antatte terskelverdien.

Mål for prispolitikken

En gjennomgang av hva som er de vanligste målene for prispolitikken til et selskap.

Interne faktorer som påvirker prispolitikken

En gjennomgang av hvilke interne forhold som vil påvirke prispolitikken i en virksomhet.

Prisnivå og prisprofil (Premium pris vs. lavpris)

Selv om det ikke er noen klar sammenheng mellom pris og kvalitet har allikevel folk flest den oppfatningen at det er en slik sammenheng.

Produktmiks og bundling prising

Pris logikken må normalt endres når produktet er en del av en produktmiks. Når prisen brukes som et virkemiddel i en produktmiks er målet med pristaktikken å maksimere profitten på den totale blandingen

Freemium som forretningsmodell

Freemium er en forretningmodell som går ut på å gi kunder en gratis «prøve» av virksomhetens teknologi – ofte med begrenset funksjonalitet, kapasitet eller reklame.

Pristyper

Det finnes mange ulike typer priser, avhengig av hvor et produkt eller tjeneste befinner seg i verdikjeden. De viktigste pristypene er disse.

Internprising

Internprising er prising av transaksjoner mellom tilknyttede foretak. F.eks. mellom mor- og datterselskap.

Prisregulering

Prisregulering vil si at myndighetene griper inn og fastsetter retningslinjer for prisen til ulike varer og tjenester.

Internprisingsmetoder

OECD deler grovt sett internprisingsmetodene inn i to hovedgrupper tradisjonelle transaksjonsmetoder og fortjenestebaserte metoder.

Tidlig kjøp prising

Det finnes flere prising teknikker virksomheten kan benytte seg av i sine markedsføring kampanjer for å stimulere tidlig kjøp.