Hjem Konkurransevirkemidler Omdømme (Profil og image)

Omdømme (Profil og image)

Den svarte linjen over viser kategoriens underkategorier. Klikk på en av kategorinavnene for å se artiklene i kategorien.

Aakers elements of a corporate brand

Aakers elementer knyttet til et corporate brand er følgende elementer som må settes sammen på en unik måte for å skape et verdifullt omdømme

Balmers ACID-test

ACID-testen ble først utviklet i 1999 og ble skapt for å identifisere svakheter ved virksomhetens nåværende identitetsstrategier og ledelse for å prioritere hvilke identitetsendringer som må til

Omdømme strategi

Virksomhetens omdømme er en betegnelse for virksomhetens image, profil, rykte og posisjon i målgruppens bevissthet og avgjør suksessen av følgende årsaker

RepTrak

RepTrak måler både bedriftens overordnede omdømme og dybden av bedriftens omdømme. Ved å kunne gå i dybden, vil man kunne gi en innsikt i hvordan bedriften skaper sitt omdømme blant interessentene.

Omdømme stjernen

En gjennomgang av hva omdømme stjernen er og hvordan du bruker den i omdømmebyggingen.

Hvordan skape ønsket omdømme?

Når du skal definere virksomhetens ønskede omdømme er virksomhetens opplevde selvbilde et godt utgangspunkt

Hva skaper omdømme?

Virksomhetens omdømme skapes over tid av: Hvor godt samsvar det er mellom det virksomheten er, gjør og sier.
Close