Logistikkostnader

En oversikt over de vanligste logistikkostnadertil en virksomhet.

Innkjøp

Fokus på innkjøp som fag har endret seg vesentlig de senere årene. Det er mange årsaker til dette, blant annet den sterke fokuseringen på kapital og lagerkostnader

Logistikk prognoser

Prognosene skal hjelpe bedriften med å foreta gode beslutninger, og er derfor gjerne det første man gjør under planleggingsfasen

Distribusjonssenter og Cross-Docking

En gjennomgang av forskjellen på et distribusjonsenter og cross-docking, inkl. fordeler og ulemper.

Bestillingsystemer

En bestilling kan initieres på ulike måter. Her skiller vi mellom to typer systemer: kontinuerlig eller periodisk oppfølging av lagerstatus

Lagringssystem

3 forskjellige lagringssystemer og hvordan de fungerer med FIFOprinsippet.

Maktforhold i forsyningkjeden

Med en skjev maktbalanse mellom leverandører og kunder, så vil man over tid utvikle dårligere relasjoner i forsyningskjeden.

Design av transportnettverk

Et velfungerende transportnettverk gjør at forsyningskjedens transportbehov kan dekkes til ønsket responsivitet og til en så lav kostnad som mulig.

Tredjeparts logistikkpartner

En tredjeparts logistikkpartner (3PL) utfører en eller flere logistikk aktiviteter på vegne av bedriften