Utviklingen i medievanene

Bølgeteorien til Schumpeter sier at medieutviklingen drives av den teknologiske utviklingen i samfunnet, og det er enkelt å se at mediene har gått igjennom tre teknologiske paradigmeskifter de siste 100-årene.

Medievaner og handlemønstre i salg og markedsføring

I takt med at samfunnet er blitt globalisert og vi har gått over fra å være et post-industrialisert samfunn til å bli et kunnskapssamfunn...

Kjennetegn ved dagens markeds- og konkurransesituasjon

Noen fremtredende kjennetegn ved dagens markeds- og konkurransesituasjon er:
Close