Krav til en kundedatabase

All viktig informasjonen man har om sine kunder og prospect bør legges inn i kundebasen, slik at man ikke mister informasjonen, og raskt kan finne tilbake til den.

Hvilken informasjon kan lagres i en database?

Det finnes lover og regler som angir hvilken informasjon det er lov til å lagre i en database. De viktigste reglene finnes i Lov om personvern.
Close