Trade promotion

Trade promotion refererer til markedsføringsaktiviteter produsenter og grossister gir gratis til detaljistleddet for å stimulere etterspørselen etter et produkt eller tjeneste.

Reklame

Reklame er enhver form for kommunikasjon via et massemedium, som er betalt av en identifiserbar sender og foretatt i den hensikt å fremme salget av varer og tjenester eller øke tilslutningen til bestemte ideer.

Sales Promotion (SP)

Et annet ord for sales promotion er salgfremmede tiltak, som både omfatter personlig og upersonlige tiltak.

Grafiske mediekanaler

En gjennomgang av den historiske utviklingen til de grafiske mediene i Norge.

Mediekanal og medium

Definisjon av begrepene medium, mediekanal og massemedium, samt viktige betraktninger omkring disse begrepene.

Kommunikasjonmiks

Med kommunikasjonvirkemiddel menes de kommunikasjonskanalene en virksomhet benytter for å løse sine kommunikasjonsoppgaver

Emballasje

Emballasjen er ofte det eneste som skiller ulike produkter fra hverandre. En vellykket emballasje skal ikke først og fremst være pen, men en effektiv salgs- og informasjonplakat.