Direkte markedsføring – krever 3 byggesteiner

For at direkte markedsføring skal være et effektivt verktøy, kreves det imidlertid at tre byggesteiner er til stede.