Du må tillate JavaScript å kjøre på din enhet for å se denne siden.
Gå til Innstillinger for din nettleser og tillat bruk av JavaScript og informasjonskapsler.

Forretningsmodeller for et kommersielt nettsted

8 mulige forretningsmodeller et kommersielt nettsted kan velge for å tjene penger på nettstedet.

Dropshipping: Nettbutikk uten varelager og risiko

Dropshipping er en forretningsmodell som gjør det mulig for deg å starte en nettbutikk uten å ha en eneste vare på lager. Du får dermed ingen lagerrisiko.

Nettbutikkens angivelse av priser og betingelser

Ønsker du å etablere en nettbutikk er det en rekke ting å tenke på for å oppfylle lovverket på området og for å tilfredstille kundens forventninger.

Hva kan vi lære av Amazon.com sin e-handelsuksess?

Når jeg begynte å skrive denne artikkelserien om e-handel kom jeg over denne artikkelen på nettstedet til  Bisnote.no, og siden jeg fant den så...

Valg av e-handelsløsning (nettbutikk)

En gjennomgang av hva du bør tenke på når du skal velge nettbutikk til ditt nettsted.

Nettbutikkens målsetning

I likhet med alle andre markedsaktiviteter kreves det at du utvikler et mål, men en tilhørende strategi som forteller hvordan virksomheten skal nå dette målet.

Betalingsalternativer ved e-handel

En gjennomgang av hvilke betalingsløsninger som finnes for nettbutikker, hva som kreves av deg og hvilke kostnader som er knyttet til dette.

Slik får du kunden til å elske din nettbutikk

Artikkelen er basert på et foredrag av Nina Furu fra eFrokost, 14. februar 2014, gjenitt på Bing.no

Snu retur og reklamasjoner til god kundeservice

En gjennomgang av hvordan du bør håndtere retur av varer og tjenester, enten de selges over nettet eller disk.

Hvordan lykkes med e-handel (netthandel) ?

Under har jeg samlet et knippe andre råd og tips om hva du bør tenke på når du skal lage en egen nettbutikk.

Nettbutikken som en forlengelse av det fysiske utsalgsstedet

En gjennomgang av hvordan man kan bruke nettbutikken som en forlengelse av virksomhetens fysiske utsalgssted.

Nettstedets plass i virkemiddelstrategien

Skal nettstedet bli en suksess må mediets egenart utnyttes, og integrere nettstedet som et konkurransevirkemiddel i virksomhetens konkurransevirkemiddel strategi og kommunikasjonvirkemiddel strategi.

Start med en situasjonsanalyse før du lager Internett planen

For å kunne treffe de riktige beslutningene må du starte med å gjennomføres en situasjonsanalyse av virksomhetens arbeidsbetingelser og markedssystem.

Nettside/nettsted

En gjennomgang av hva en nettside og nettsted er og hva som kreves for å få et eget nettsted.

Utvikling og implementering av nettstedet i virksomhetens verdikonfigurasjon

Planleggingsprosessen er nå slutt. Det eneste som nå gjenstår er å oppdatere kravspesifikasjonene som så langt er utviklet, og begynne å innhente tilbud fra potensielle leverandører av det ferdige nettstedet.

Kontroll og evaluering av Internett planen og nettstedet

Hvordan skal virksomheten kontrollere om målene blir nådd og evaluere resultatene? Det lønner seg å utvikle kontroll og evaluerings rutinene før nettstedet utvikles.

Internettplan for virksomhetens nettsted

En oversikt over hva en fullstendig internettplan for utvikling av virksomhetens nettsted bør inneholde

SEO strategi: Synlighet – trafikk – konverteringer

Hvordan sørge for at virksomhetens nettsted blir synlig i søkemotorene folk bruker for å finne det de leter etter?

Teknologisk strategi : Valg av publiseringsløsning og plattform

Hvilken teknologisk plattform skal nettstedet legges på, hvilken publiseringsløsning for å lage og holde nettsidene oppdatert skal velges, og hvilke andre systemer må løsningen utveksle informasjon med?

Utformingstrategi : Retningslinjer for nettstedets visuelle utforming og utseende

Mens innholdstrategien forteller hva nettstedet skal inneholde, forteller utformingstrategien hvordan nettstedet visuelt skal utformes.

Nettstedets oppgave- og innholdstrategi

De endelige valgene for hva virksomhetens nye nettsted skal inneholde av verdielementer, funksjoner og hvilket innhold sidene ellers skal ha

Nettstedets verdiaktiviteter : Trade promotion

Mange produsenter bruker nettsidene sine til ulike former for trade promotion, bak ett passordbeskyttet område.

Nettstedets verdiaktiviteter : Presse og investor informasjon

Presse- og investorinformajon slås ofte sammen til en seksjon av nettstedet, da denne type informasjon ofte er svært overlappende.

Nettstedets verdiaktiviteter : Innkjøp

Innkjøpsfunksjonen er en spesielt viktig funksjon for mange produksjons-, distribusjons- og salgsorganisasjoner.  Spørsmålet i denne sammenheng er: Hvordan kan et nettsted automatisere virksomhetens innkjøp av standardiserte...

Nettstedets verdiaktiviteter : Styring, rapportering og administrasjon

Hvordan kan nettstedet ta over styring-, rapportering- og administrasjonsoppgaver?

Nettstedets verdiaktiviteter : Rekruttering

Internett har vist seg i de senere år å være den mest effektive rekruttering kanalen i Norge. Her får du råd om hvordan du bør gå frem for å utnytte disse mulighetene

Nettstedets verdiaktiviteter : Opplæring

Ved å utvikle et interaktiv opplæringsprogram som legges ut på nettsidene, kan de fleste oppnå store effektiviserings- og kostnadsgevinster

Nettstedets verdiaktiviteter : Kundeservice og oppfølging

Hvordan har du tenkt å gjøre dine kunder fornøyd og utvikle dem til lojale kunder som anbefaler deg til andre?

Nettstedets verdiaktiviteter : Salg og markedsføring

En oversikt over hva man bør ta med i en nettbutikk for å opplylle lovverket på området og kundens forventninger.

Nettstedets verdiaktiviteter : Logistikk og produksjonsprosessen

Ingenting gir større effektiviserings- og lønnsomhetgevinst enn hvis man lykkes å digitalisere selve produktet og/eller produksjonsprosessen

Hvilke kommunikasjonsoppgaver skal nettstedet løse?

En gjennomgang av hvilke tradisjonelle kommunikasjoner et nettsted normalt skal løse

Nettstedets plass og funksjon i verdikjeden

Avklar så tidlig som mulig i utviklingsprosessen hvilken plass og funksjon i virksomhetens verdikjede nettstedet skal ha..

Velg riktig domene – din identitet på Internett

Før var det bygninger og maskiner som gjaldt, nå er ofte de største verdiene knapt synlige. De består ikke av materielle verdier, men av immaterielle.

Eget nettsted: Før du starter utviklingen

En gjennomgang av hva du bør gjøre før du starter planleggingen og utviklingen av ett nytt nettsted.

Bedriftsblogg

Hva er en bedriftsblogg, og hva bør en bedriftsblogg inneholde?

Hvor lønnsomme er nettsidene dine?

Hvordan du kan sjekke lønnsomheten til nettsidene dine? Jeg går her igjennom hva du bør sjekke i denne sammenheng.

Slik bruker du epost for å oppnå økt kundelojalitet og -lønnsomhet

Få svaret på hvordan du kan øke kundelojaliteten og lønnsomheten til dine eksisterende kunder gjennom målrettet bruk av epostmarkedsføring. Få svaret på hvordan du kan øke kundelojaliteten og lønnsomheten til dine eksisterende kunder gjennom målrettet bruk av epostmarkedsføring.

Hold epostlistene rene – unngå å bli blokkert p.g.a. høy bounce...

Bounce er epostadresser som ikke eksisterer. Sender du ut for mange slike meldinger kan hele kampanjen bli blokkert.

Unngå «Rapporter som spam» knappen når du sender ut epost

Se opp for "Rapporter som spam" funksjonen/knappen som Gmail og de andre store ISPène tilbyr sine kunder når du sender ut dine nyhetsbrev.

Bruk av avmeldingslink og avmeldingsside i dine nyhetsbrev

All massedistribuert epost MÅ inneholde en avmeldingslink som mottakerne kan klikke på for å melde seg av nyhetsbrevet

Bruk av sporing i epost (sporingsfunksjoner)

Selv om disse sporingsfunksjonene er ekstremt nyttige og hjelpsomme for alle som jobber med epostmarkedføring, så anbefaler Gmail, Yahoo og Outlook at du IKKE bruker dem.

Valg av avsenderadresse for nyhetsbrevet eller epostkampanjen

Hvilken avsenderadresse bør du velge for å være sikker på at epostmeldingen kommer frem og at mottakeren leser meldingen din?

Valg av epost format for nyhetsbrevene

Hvilket epost format bør du velge for nyhetsbrevene dine for å være sikker på å komme frem og at mottakeren kan lese det?

Autentisering og identifisering av epost og avsenderen

Hvordan autentiserer og identifiserer mailserverne eposten du sender, og hva må du huske på for å ikke bli blokkert av deres anti-spamfilter?

Formelen for å lykkes med å tjene penger gjennom epostmarkedsføring

Formelen for å lykkes med å tjene penger gjennom e-postmarkedsføring er denne:  M * OR * CTR * CR = $

Unngå «fy-ord», JavaScrip, Flash, Video og følg disse reglene for bruk...

Den vaneliste feilen folk gjør er å bruke et registrert “spam” ord i sine nyhetsbrev og epostkampanjer.

Brødteksten i nyhetsbrevet «skal selge budskapet til mottakeren»

Overskriften skal vekke interessen, men det er brødteksten som må overbevise leseren. Den skal fortelle grunnen til at de skal kjøpe dette.

Valg av angrepsvinkel, argumentasjon og illustrasjoner i nyhetsbrevet

Du kan skrive et selgende nyhetsbrev uten å ha den helt store ideen. Ofte rekker det å finne den beste måten å angripe problemet på.

Emne feltet er halve jobben i et nyhetsbrev

Råd og tips om hvordan du bør formulere emne feltet i nyhetsbrevet for å oppnå høyest mulig "open rate".

Bygg budskapet i dine nyhetsbrev på en kreativ strategi

Gjør det til en regel at du alltid lager deg en kreativ strategi før du begynner å skrive teksten til et nyhetsbrev eller i det hele tatt begynner å tenke på dett

Praktiske råd og tips for suksessfull epostmarkedsføring

En samling YouTube videoer som gir deg de viktigste rådene og tipsene for å få suksess med dine nyhetsbrev og epostkampanjer.

Hvor mange åpner e-posten (open rate) og hvor mange vil kjøpe...

Open rate er en angivelse av hvor mange prosent av de utsendte e-postene som er blitt åpnet av mottakerne.

Hvor mange epostmeldinger kan jeg sende ut uten å bli oppfattet...

Send ikke ut så mange epostmeldinger samtidig at du blir blokkert på grunn av volumet. Her finner du rådene du må tenke på før du sender ut

Målgruppe: Hvem er det du prøver å nå med dine nyhetsbrev?

Sett deg et mål. Velg deretter hvem du ønsker å nå, få tak i deres adresse, før du sender dem skreddersydde budskap som du følger opp.

Planleggingsmodell for e-postmarkedsføring

Utgangspunktet er virksomhetens markeds- og kommunikasjonsplan, da målet med satsningen er å nå definerte markedsmål og/eller løse kommunikasjonsoppgaver med høyest mulig ROI

Hvilke lover og regler gjelder for masseutsendelse av epost og nyhetsbrev?

En gjennomgang av hvilke lover og regler for utsendelse av massedistribuert epostmeldinger og nyhetsbrev, med referanser til lovvverket.

Hvorfor e-postmarkedsføring?

Det finnes mange gode grunner for hvorfor du bør skaffe deg en profesjonell løsning for masseutsendelse av e-post og nyhetsbrev.

Målsetning: -Hva er det du ønsker å oppnå med e-postmarkedsføringen?

Hvilke mål er det epostmarkedsføring programmet skal nå? Løse kommunikasjonsoppgaver, nå markedsmål eller hva?

Tema for nyhetsbrevet

Planleggingen av en nyhetbrev kampanje bør alltid starte med en definisjon av temaet for nyhetbrevet.

Hvilken informasjon bør en epostliste inneholde?

Jo, mer du vet om en kunde, jo enklere er det å skreddersy en epostkampanje til mottakerens behov og forventninger

E-postliste: Hvordan få tak i e-postadressene?

Råd og tips for hvordan du skal gå frem for å bygge opp en lovelig epostliste til ditt nyhetsbrev og epostkampanjer

Hva skiller e-handel fra tradisjonelle salgs- og distribusjonskanaler?

En gjennomgang av de største forskjellene mellom de tradisjonelle salgs- og distribusjonskanalene og de nye digitale.

E-postmarkedsføring (e-marketing)

En gjennomgang av hva epostmarkedsføring er og hvordan du bruker denne form for markedsføring for å få suksess.

E-handel (elektronisk handel)

Hva er e-handel, hvilke former finnes og hvilke utfordringer skaper overgangen til e-handel?

Definisjon av viktige e-postmarkedsføring begreper

En gjennomgang av de viktigste begrepene innenfor epostmarkedsføring.

Unngå de kjente feilene når nettsidene skal utformes!

Unngå de kjente feilene når nettsidene skal utformes!

.htaccess tips alle webmastere bør vite om

Apache's .htaccess (hypertext access) konfigurasjonsfil er et kraftig verktøy som bør utnyttes for å optimalisere søkemotoroptimaliseringen.Før jeg går videre må jeg bare presisere at...

Oppdater sidene dine jevnlig

Hvor ofte du endrer innholdet på nettstedet ditt har stor innflytelse på din rangering i Google og de andre søkemotorene. De bruker endringsgraden på...

Lenkebygging, lenkestrategi og lenkeprogram

Jo flere som lager en link til din nettside, jo bedre rangering får du. Google legger vekt på link popularity når de skal rangere sidene

Råd for lokal søkemotoroptimalisering

Det er mange ting som må tas i betraktning når du utfører lokale søkemotoroptimalisering. Google tar faktisk forskjellige faktorer i betraktning med lokale søk,...

Slik øker du hastigheten til dine hjemmesider

Ingenting er mer frustrerende enn trege nettsider.Ikke bare straffer Google trege hjemmesider, med erfaring viser også at svært mange går videre til andre søkeresultat...

Teknisk søkemotoroptimalisering av et nettsted og side

En side med de viktigste rådene for teknisk søkemotoroptimalisering. Råd som kommer i tillegg til de som gjelder for optimalisering av sidens hastighet.

PageRank og bruk av utgående lenker i en side

Google sin PageRank er en indikator for hvor populært og tillitsfull ett nettsted er i Google sine øyne. Ikke noe annen enkeltfaktor har større...

Bruk av cloaking og ikke-søkemotorvennlige teknologier

Hvis du ønsker en førstesideplassering i Google må du sørge for at du ikke bruker en cloaking-teknikk eller benytter deg av ikke-søkemotorvennlige teknologier...

Søkemotoroptimalisering av nettsidens kritiske Meta-tag (er)

Meta-taggene har fortsatt stor betydning. Spesielt gjelder dette sidens title, descripion, h1, h2, alt tag og ikke minst ankerteksten.
/div>
<