Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:

http://

  
  
  

    Denne artikkelen er del 18 av 30 artikler om Forretningsplan
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


Marked

En av de største utfordringen er å finne målgruppen. Hvem henvender virksomheten seg til, hvem skal kjøpe produktene?

Basert på resultatene fra situasjonsanalysen, en grundig målgruppeanalyse og virksomhetens valg av markedstrategi gjelder det seg å velge den mest lønnsomme målgruppen hvor kjøpsannsynligheten er størst. Husk at dette er et strategisk mål for flere år fremover, så det er her viktig at du velger korrekt målgruppe i forhold til virksomhetens målsetninger og konkurransesituasjon. 

Start med å beskriv hovedmarkedet:

 • Hvilke aktører inngår på dette markedet, hvilken markedsform eksisterer i dette markedet og hva kjennetegner aktørene?
 • Hvilket kjøpsmotiv har kundene og hvilken kjøpsprosess følger de?
 • Hvor stort er markedet, regnet i antall kunder og omsetning per år?
 • Hvor i livssyklusen er dette markedet (introduksjon, vekst, modning, metning, tilbakegang) og hvor stor forventes veksten å bli?
 • Hvordan her virksomheten segmentert opp dette markedet og hvorfor er disse segmenteringskriteriene valgt?
 • Hvilket markedsegment har virksomheten valgt ut som sin primær- og sekundærmålgruppe?
 • Hvor stort er primær- og sekundærmålgruppen, regnet i antall kunder og omsetning?

Konkurrenter

Når markedet er beskrevet gjelder det å beskrive konkurrentene, konkurransesituasjonen og konkurransefortrinnene til virksomheten og konkurrentene. Stikkord er her:

 • Hvor mange konkurrenter operer i samme marked og markedssegment virksomheten satser på?
 • Hvem vil være virksomhetens primærkonkurrenter?
 • Hvor stor markedsandel har virksomheten i forhold til disse konkurrentene?
 • Hvilke konkurransefortrinn har disse konkurrentene og hvilke konkurransefortrinn har virksomheten i forhold til dem?
 • Hvilke fremtidsplaner har primærkonkurrentene?

Kunden

Til slutt må kunden beskrives. Stikkord er her:

 • Hva kjennetegner kunden virksomheten har valgt som sin primær målgruppe?
 • Hvilket omdømme har virksomheten idag hos målgruppen?
 • Hvilke trenger er primærmålgruppen opptatt av og hvilken kjøpsprosess følger de?
Fant du ikke svaret? Klikk her for å spørre redaksjonen!

Denne artikkelen og resten av artikkelserien kan også lastes ned som en e-bok1 ! Artikkelserien fortsetter under.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier
Du leser nå artikkelserien: Forretningsplan

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien:  << Bakgrunn og generell beskrivelse av firmaetCorporate Governance (selskapsledelse) >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Forretningsplan
 • Forretningsplanens innhold
 • Situasjonsanalyse
 • Due Diligence
 • Forretninggrunnlaget
 • Forretningside (misjon og visjon)
 • Verdigrunnlag
 • Omdømme (rykte og profil)
 • Corporate Governance (eierstyring)
 • Strategisk kjerne
 • Forretningsmodell
 • Forretningsmål og forretningstrategi
 • Forretningsplanens del-planer
 • Hvem skriver du forretningsplanen for?
 • Presentasjon av forretningsplanen
 • Introduksjon og sammendrag (Styrets beretning)
 • Bakgrunn og generell beskrivelse av firmaet
 • Marked, kunden og konkurrentene
 • Corporate Governance (selskapsledelse)
 • Forretninggrunnlaget
 • Strategisk kjerne
 • Forretningsmodell
 • Produkter og tjenester
 • Markedsplan
 • Økonomiplan og ressursplan
 • Organisasjons- og prosessplan
 • Supportplan
 • Implementeringstrategi
 • Handlingsplan
 • Kilder til informasjon i forretningsplanen