Flytt ditt nettsted til våre Lightspeed webhotell, med cPanel, og
få 3-6 ganger raskere nettsider enn i dag. Pris: fra kr. 119/pr. år.

Makt er ikke noe entydig begrep, og kan ha mange former og hensikter. 


Maktens to ansikt

Mange forbinder makt med noe negativ, noe som skyldes at de fleste av oss har opplevd maktmisbruk. Men dette er bare en side av maktens ansikt. Makt har også positive sider. Brukes den riktig er den et effektiv middel som kan brukes til å skape visjoner og til å nå kollektive mål.

Vi kan derfor slå fast at makten alltid vil ha to «ansikter»; en negativ- og en positiv side; og at det er stor forskjell på maktmisbruk og maktbruk.

Det har vært fokusert mye på hva som er god og dårlig maktbruk, uten at man har kommet frem til klare slutninger.

Hva er makt?

Ber vi en strukturteoretikerne definere begrepet makt, vil vedkommende sannsynligvis, sette et likhetstegn mellom makt og beslutningsmyndighet. 

I følge den strukturelle rammen er makt:

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss