Lightspeed webhotell

Mål og strategi

Hva er et mål?

Et mål er:

Et forestillingsbilde av ønsket sluttresultat

Begrepet mål kan også defineres slik:

En angivelse av en ønsket situasjon for noe en gang i fremtiden.


Hvorfor trenger alle virksomheter et mål?

Alle virksomheter må imidlertid sette seg ulike mål og antall mål en virksomhet må forholde seg øker stadig. Spørsmålet er bare hvorfor?

Årsaken til at vi trenger mål skyldes:

  • Uten et mål vet vi ikke hva som skal oppnås, hvordan vi skal komme dit eller når vi har kommet dit.
  • Målene skal sørge for at alle «går i samme retning», «tenker likt» og jobber mot de samme målene. Mål forener organisasjonsgruppene, og sørger for at alle jobber for å nå de samme langsiktige- og kortsiktige målene, uansett nivå.
  • Målene er virksomhetens viktigste styringsverktøy som all innsats og alle resultater måles mot.
  • Mål er det som gir arbeidet mening og innhold. Et arbeid uten mål finner de fleste meningsløst og lite motiverende. Målene er ikke bare det som gir atferden retning, men de er også energien som gjør oss motivert til å jobbe målrettet i fellesskap mot disse ønskede resultatene.
  • Virksomheter som jobber mot konkrete mål er mer effektive enn dem som ikke har det.

Årsaken til dette er opplagt. Et mål gir virksomheten og dem som jobber der en kurs. En forutsetning for å kunne samle en rekke ulikheter og ressurser til å samhandle for å nå et felles mål.

For å få en motivert organisasjon må alle vite hva målet med arbeidet er, og hva som kreves av den enkelte. Dvs. at det ikke bare må utvikles mål for organisasjonen som helhet, men også for alle avdelinger, grupper og enkeltindivider som arbeider i organisasjonen. Dette er langt mer motiverende enn hvis man ikke vet det.

Mål størrelse

Målets størrelse avgjøres av:

“Avstanden mellom dagens nå-situasjon og ønsket-situasjon”

Målene kan måles både kvantitativt og kvalitativt, men for at de skal være målbare bør de i størst mulig grad være kvantitative, da kvalitative mål ikke kan måles direkte.

Mål elementer

Du må logge inn for å se resten av innholdet. Vennligst . Ikke medlem? Registrer deg