Lovmessige (formelle) krav til foretaksnavn


   Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:

http://

  
  
  

    Denne artikkelen er del 19 av 25 artikler om Corporate Governance

agenturer.no

Følgende lovmessige krav gjelder for alle norske foretaksnavn, også kalt firmanavn.

Selskapsformen skal alltid fremgå av firmanavnet

Firmanavnet må inneholde selskapets selskapsform. Det vil si at firmanavnet (foretaksnavnet) må begynne eller ende med:

 • AS = Aksjeselskap
 • ASA = Allmennaksjeselskap
 • ANS = Ansvarlig selskap
 • DA = Delt ansvar
 • KS = Kommandittselskap

Normalt angis selskapsformen til slutt.

Et firmanavn må ikke inneholde andre selskapbetegnelser enn den som angir foretakets egen ansvarform, jmf. firmal. § 2 – 2.

Enkeltmannsforetak

For enkeltpersonforetak er reglene litt annerledes. Firmanavnet til enkeltpersonforetak skal inneholde innehaverens slektsnavn (etternavn), jmf. firmal. § 2-2. Dette betyr ikke at firmanavnet kun må bestå at slektsnavnet (etternavnet), men at dette navnet skal være en del av firmanavnet. F.eks. «Rørlegger Olsen & søn».

Et enkeltmannsforetak kan ikke ha ett firmanavn som inneholder ett annet personnavn enn innehaveren eget navn, jmf. firmal. § 2 -4.

Ansvarlig selskap

Ansvarlige selskaper kan i likhet med enkeltmannsforetak ikke ha et firmanavn som inneholder personnavn på andre enn deltakerne. Trer fullt ansvarlige deltakere ut av selskapet, eller hvis selskapet overdras til andre, kan den tidligere deltakerens navn beholdes såfremt vedkommende har gitt samtykke og det ikke er egnet til å villede, jmf. firmal. § 2 – 4.

Trer ansvarlige deltakere ut av et kommandittselskap, eller hvis selskapet overdras til andre, kan de tidligere deltakerenes navn beholdes som en del av firmanavnet hvis de gir samtykke til dette, og hvis dette kan skje uten fare for å villede andre, jmf. firmal. § 2 – 4 .

Andre lovpålagte krav til firmanavn

Bortsett fra at selskapsformen må fremgå av firmanavnet må firmanavnet også oppfylle disse formelle kravene:

 • Firmanavnet må bestå av minst tre bokstaver fra det norske alfabetet
 • Firmanavnet kan kun bestå av bestemte tegn i tillegg til bokstavene
 • Firmanavnet kan ikke bare bestå av navnet på land, fylke eller kommune
 • Firmanavnet kan ikke være nøyaktig likt ett annet registrert firmanavn
 • Firmanavnt kan ikke være villedende eller vekke forargelse

Hvilke tegn godtas i firmanavnet?

 • Norske bokstaver: A-Å.
 • Tall
 • Mellomrom
 • Komma, punktum, utropstegn, spørsmålstegn, bindestrek, kolon, semikolon, skråstrek, apostrof, parenteser, paragraf og &-tegnet
 • Pluss-, minus-, gange-, divisjons-, likhets- og prosenttegnet.
 • Bokstaver med aksenter: À, Á, Â, È, É, Ê, Ì, Í, Î, Ò, Ó, Ô, Ù, Ú, Û, Ý. Med tødler: Ä, Ë, Ï, Ö, Ü.

 

Fant du ikke svaret? Spør redaksjonen!
Rapporter en feil, mangel eller savn

Du kan også laste ned denne artikkelen og resten av artikkelserien som en e-bok Artikkelserien fortsetter under.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier
Du leser nå artikkelserien: Corporate Governance

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Firmanavn (foretaksnavn)Valg av firmanavn >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Corporate Governance (eierstyring)
 • Virksomhet
 • Valg av selskapsform
 • Enkeltpersonforetak (Enkeltmannsforetak)
 • Ansvarlig selskap
 • Samvirkeselskap / andelslag (BA)
 • Aksjeselskap (AS)
 • Allmennaksjeselskap (ASA)
 • Eierstruktur
 • Registrer selskapet
 • De magiske prosentsatsene for en grunder og investor
 • Aksjekapital
 • Stiftelsesdokument og vedtekter
 • Aksjonæravtale
 • Aksjeeierbok
 • Verdipapirsentralen (VPS)
 • Konsern – morselskap og datterselskaper
 • Firmanavn (foretaksnavn)
 • Lovmessige (formelle) krav til foretaksnavn
 • Valg av firmanavn
 • Generalforsamling
 • Bedriftsforsamling
 • Styre
 • Daglig leder/administrerende direktør
 • Investor relations