Flytt ditt nettsted til våre Lightspeed webhotell, med cPanel, og
få 3-6 ganger raskere nettsider enn i dag. Pris: fra kr. 119/pr. år.

Dette er den første og mest grunnleggende av flere artikkelserier om ledelse. I denne artikkelserien vil du lære hva ledelse er, hva som gjør ledelse så vanskelig og hva som kjennetegner god ledelse.

politisk lederLedelse som fag er ca. hundre år gammelt og er en fagdisiplin som forsøker å gi svar på hva som skal til for å lage og styre en virksomhet mot ett langsiktig mål (visjon).

Definisjon: – Hva er en leder?

Leder kommer fra det mer enn tusen år gamle engelske ordet leader, som kommer fra angelsksiske ordet – laedare – som betyr:

«å lede folk på en reise»

Å være en leder betyr med andre ord å være ansvarlig for “å lede en gruppe mennesker på en reise” i utvidet forstand.

Jobber du som administrerende direktør, går lederjobben ut på å lede hele virksomheten i reisen mot å realisere virksomhetens visjon gjennom å følge en overordnet strategi. Er du ansatt som avdelingsleder i regnskapsavdelingen, går lederjobben ut på å lede de andre i regnskapsavdelingen gjennom de hindringer og utfordringer de vil møte i sitt daglige arbeid med å ferdigstille regnskapet i rett tid, med budsjetterte ressurser o.s.v.

Selv om alle er enige i at bedriften trenger ledere og lederskap, men det er stor uenighet om hva lederskap er og hva som er godt lederskap. Dette fordi forskningen på dette området har frambrakt få allmenngyldige resultater som er interessante.


Lekmannsdefinisjoner av ledelse

Du må logge inn for å se resten av innholdet. Vennligst . Ikke medlem? Registrer deg