agenturer.no

Omhandler forretningsstrategien et nytt forretningskonsept eller et nytt selskap, dvs. en eller annen form for innovasjon, må vi utvikle en lansering strategi til forretningsstrategien som angir hvordan konseptet/selskapet skal lanseres i markedet.

Pioner, etterfølger eller kopiering

Valget vil her stå mellom å følge en pioner strategi for å få teknologisk lederskap eller velge en teknologisk etterfølger strategi, eventuelt kopiering strategi.

Teknologisk lederskapTeknologisk etterfølgelse
 • Kostnadfortrinn
  a) Billig produktkonstruksjon
  b) Først på læring kurven
  c) Billigere måter å utføre verdiaktivitetene på
 • Differensiering
  a) Nytt produkt som øker verdien for kjøper
  b) Fornye andre aktiviteter for å øke kundeverdien
 • Kostnadfortrinn:
  a) Lære av lederens erfaring
  b) Unngå produktutviklingskostnader ved etterligning
 • Differensiering:
  a) Tilpasse produkt eller levering system mer nøyaktig til kundens behov ved å lære av lederens erfaring

Hvilke av strategiene vi bør velge er avhengig av den strategiske situasjonen, kapital, ressurser, kompetanse og risikovillighet for å ha nevnt noe. Fordelene ved å være en pioner, dvs. først ute på markedet, eller følge en etterfølger strategi kan sammenfattes slik:

Fordeler med å være først ute:Ulemper ved å være først ute:
 • Ren nome
 • Sikre seg en stilling i markedet
 • Byttekostnader
 • Valg av distribusjonskanaler
 • Intern læring kurve
 • Gunstig adgang til ressurser
 • Definisjon av standarder
 • Pionerkostnader
 • Usikker etterspørsel
 • Endringer i kundebehov
 • Investeringer i noe som fort blir ”gammelt”
 • Teknologisk omslag
 • Billige etterligninger

For mer informasjon om disse tre hastighetstrategiene viser vi til artikkelen om “Pioner, etterfølger eller kopiering“.

Annonse

Målgruppe

Du må logge inn for å se resten av innholdet. Vennligst . Ikke medlem? Registrer deg