Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

Etterspørselen etter forbrukslån og kommersiell kapital fortsetter å øke, spesielt ved utgangen av året. Kommersielle banker benytter anledningen til å fremme kredittprodukter og tjenester til forbrukerne. Kredittlånene de tilbyr har vanligvis en liten verdi så prosedyren for å få lånet er ganske enkel og låneperioden er kort. Selv om lånerenten er høyere enn for vanlige lån er dette et lånealternativ som mange velger.

Lånemetoden passer for mange mennesker

Det er ikke vanskelig å legge merke til i den siste tiden, spesielt for Mikrolån uten kredittsjekk, statlige tjenestemenn og ansatte mottok mange samtaler som ba om kreditthjelp med mengden titalls millioner til hundrevis av millioner dong, inkludert innholdet i råd, lånebetingelser,  Prosedyren er veldig enkel.

Samtidig er det ikke vanskelig å legge merke til i store kryss i byen, hovedsakelig brosjyrer, åpne brev om kredittprodukter sendt til banker, finansielle selskaper, andre kunder … Det er for det meste tre emner. Det er ettertraktet av banker og finansielle selskaper. De er arbeiderklasse; Kjøp livsforsikring, ha kredittkort. Avhengig av kundens mål og faktiske situasjon, vil renten banken gir variere. Forutsetningen for å tiltrekke seg kunder er at det ikke er nødvendig å pantsette eiendommen og fullføre betalingsposten innen få dager.

Markedsandelen av kredittutlånsprodukter fra bankene har en fordel i forhold til finansielle selskaper, særlig når det gjelder tilsvarende låneprosedyrer, når renten er litt lavere. Dette kan forklares med at banken kan mobilisere innskudd for utlån, mens finansielle selskaper ikke har kundeinnskuddsprodukter. For tiden er utlånsrenten til bankene fra 1,1 % til 1,5 % per måned, mens utlånsrenten til finansielle selskaper er fra 1,4 % til 2 % per måned. Felles for kredittlån er at lånene vanligvis er fra 2000 til 200.000 kr lånebetingelser fra 1 til 12 måneder, rettidig støtte i dagens vanskelige kapitalforhold.

I dag er renten på et låneprodukt høyere enn for et konvensjonelt lån (sikret lån) er forståelig, fordi lånet ikke trenger sikkerhet og risikoen er høyere. Låntakeren tjener hovedsakelig de grunnleggende behovene. Ved økonomiske vanskeligheter er risikoen for at kundene ikke har en stabil inntekt på lang sikt uunngåelig. Lånebetingelser og rask tid bidrar imidlertid til å løse jobben umiddelbart. Sammenlignet med lån som er populære på det svarte markedet, er kredittlån faktisk en bedre løsning.

I dagens vanskelige økonomiske sammenheng er utlånsrenten ganske lav, bankene står overfor et stort konkurransepress på grunn av lavere kredittvekst enn ventet. Hver bank ønsker å øke utlånene. De tilbyr derfor en konkurransedyktig rente. Kredittlån er derfor det rette valget ved utgangen av året for folk som ønsker å låne, uavhengig av hva som er formålet med lånet.


En ny form for lån foretrekkes

For husholdninger og bedrifter med liten inntekt og lån med svært høy rente har ofte problemer med å få lån overhode og hvis de får lånt penger får de kun lånt et lite beløp. Normalt ikke nok til å investere i noe inntektsbringende. 

Forretningsbanker og finansforetak lanserer fortsatt preferanselånsprogrammer for produksjons- og forretningsformål til husholdninger og bedrifter med en gunstig kortsiktig lånerente. 

Store lånestrømmer, preferanserenter, lånevarighet i samsvar med konjunktursyklusen til frie arbeidshusholdninger, tidspunktet for kapitalrotasjon av familieaktiviteter bør skape en komfortabel og trygg mentalitet av driften. Ikke bekymre deg for å låne svart kreditt til høy rente.

I motsetning til at utlån av kreditt er desentralisert, dyrt, risikabelt, tror noen forretningsbanker at kredittutlån til forbruk og småbedrifter er desentralisert, så det er svært få tap. Samtidig er de faktiske rentene til noen store bedrifter i byen vår høyere enn lånerenten. Ved full vurdering av kostnadene er derfor forretningsbankene fortsatt lønnsomme. Både banken og kundefordelen. Flere og flere forretningsbanker gjennomfører derfor tilsvarende kredittalternativer for kredittlån.