Lag din egen lærebok

Lag e-bokeStudie gir alle våre kunder nå muligheten til å lage sine egne e-bøker i PDF-format med sin egen logo som de kan dele ut til sine studenter og ansatte med et utdrag av eStudie.no sine artikler. PDF-format vil si et dokument som kan leses via gratisprogrammet Acrobat Reader

Den perfekte løsningen for skoler og firmaer som ønsker å lage sine egne lærebøker for sine studenter og ansatte. F.eks. lage en rekruttering-, HMS- eller salgshåndbok. 

Pris per e-bok

Prisen avgjøres av:

 1. Antall artikler du ønsker å ha med i din e-bok
 2. E-bokens bruksområde
 3. E-bokens levetid

Antall sider

Første variabel er artikkelens størrelse. Prisen er i utgangspunktet Kr. 1.000.- per artikkel, men siden det er stor forskjell på artikkelens størrelse er den begrenset oppad til 1.000 ord. Det betyr at du må betale 1 krone ekstra per ord for alle artikler som består av mer enn 1.000 ord.

Bruksområde

Den andre variabelen er brukområde. Prisen på Kr. 1.000 per artikkel er ment for internt bruk. Det vil si at du kan legge ut PDF-dokumentet for nedlastning til maksimalt 500 studenter eller ansatte på et passordbeskyttet området. Ønsker du å gjøre dokumentet tilgjengelig for mer enn 500 personer betaler du

 • Internt/passordbeskyttet område for max. 1.000 personer – Pluss Kr. 1 pr ord
 • Internt/passordbeskyttet område for max. 2.000 personer – Pluss Kr. 2 pr ord
 • Internt/passordbeskyttet område for max. 3.000 personer – Pluss Kr. 3 pr ord
 • Internt/passordbeskyttet område for max. 4.000 personer – Pluss Kr. 4 pr ord
 • Internt/passordbeskyttet område for max. 5.000 personer – Pluss Kr. 5 pr ord
 • Internt/passordbeskyttet område for max. 6.000 personer – Pluss Kr. 6 pr ord
 • Internt/passordbeskyttet område for max. 7.000 personer – Pluss Kr. 7 pr ord
 • Internt/passordbeskyttet område for max. 8.000 personer – Pluss Kr. 8 pr ord
 • Internt/passordbeskyttet område for max. 9.000 personer – Pluss Kr. 9 pr ord
 • Offentlig dokument – Pluss Kr. 10 pr ord

Det vil si at det koster Kr. 10.000 å gjøre en artikkel tilgjengelig for offentligheten eller Kr. 3.000 å gjøre den tilgjengelig for inntil 2.000 personer. 

Levetid

Den siste variabelen er e-bokens levetid. Prisen på Kr. 1.000 per artikkel er ment for 1 års internt bruk/publisering. Ønskes en flere årlig avtale dobles prisen. 

Oppstartkostnader

Foruten ovennevnte kostnader påløper det en oppstartkostnad på Kr. 1.000.- per bestilte e-bok/PDF-dokument.

Hvordan lage min egen e-bok/PDF-dokument?

Fremgangsmåten for å lage din egen e-bok/PDF-dokument som du kan legge ut på et eget passord beskyttet området eller for offentligheten er som følger:

Velg først ut hvilke artikler du med

Start med å velge ut hvilke artikler du ønsker å ha med i din e-bok. Det gjør du ved å kopiere linken til hvert enkelt artikkel du ønsker å ha med i din e-bok og lime dem inn i nummerert rekkefølge i bestilling skjemaet. Det vil si i den rekkefølgen du ønsker de skal fremgå i din e-bok.

Endringer

Ønsker du å foreta endringer i disse artiklene, f.eks. fjerne noe eller legge til noe, kan du legge ved en fil med en beskrivelse av de endringene du ønsker utført.

Tillegg

Du kan også legge til egne sider i dette PDF-dokumentet vi produserer for deg. Det eneste du trenger å gjøre er å legge ved et dokument med det innholdet vi ønsker å ha med, sammen med en angivelse av hvor du ønsker dette innholdet satt inn.

Forside og tittel

Du velger selv hvilken forside du ønsker å gi e-boken. Dette gjør du ved å legge ved en fil som angir din ønskede forside. Har du ingen ønsket forside legger du bare ved din logo og vi setter sammen e-boken basert på vår standard mal, men med din logo og tittel. Med tittel menes e-bokens navn. Tittelen angis på e-bokens forside og på hver side i e-bokens header, hvis ikke annet er avtalt.

Forord

E-bokens forord angir du selv når du fyller ut bestilling skjemaet. Forordet plasseres etter forsiden, før innholdfortegnelsen. 

Header og footer

Hvis ikke annet er angitt vil e-bokens header bestå av e-bokens tittel og din logo, mens footeren vil inneholde side- (sidenr og antall sider totalt) og copyright informasjon (Skrevet av Kjetil Sander (eStudie.no)).

Formater e-boken

Når du setter sammen bestilling skjemaet velger du selv hvordan du ønsker e-boken formatert, slik at den passer inn sammen med andre e-bøker du måtte ha. Her kan velger du e-bokens linjeavstand, samt overskrift og tekst (font, fontfarge og fontstørrelse). 

Produksjon

Når vi mottar bestillingen setter vi sammen din e-bok ved å hente ut de ønskede artiklene fra vår portal i den rekkefølgen du har angitt artiklene i din bestilling. Deretter går vi igjennom hver enkelt artikkel og fjerner all informasjon som ikke naturlig hører hjemme i din e-bok. F.eks. informasjon om hvilken artikkelserie denne artikkelen inngår i o.l. informasjon. Deretter går vi kjapt igjennom teksten for å sørge for en naturlig overgang fra den ene artikkelen til den neste.

Kilde

Siste side av e-boken vil være en kildeside som angir e-bokens kilder, med link til kilden. Samt e-bokens avtalte bruksområde. 

Korrektur

Når vi har satt de ønskede artiklene sammen til en e-bok sender vi det ferdige PDF dokumentet til deg for en gjennomgang og korrektur før vi lager det ferdige PDF-dokumentet.

Artikler i kronologisk rekkefølge:

Hvilke artikler ønsker du å ha med i din e-bok?

Prisen er 1 krone per ord (min. 1.000 ord per artikkel).

Bruksområde:

Hvordan vil e-boken bli gjort tilgjengelig og for hvor mange?

Internt/passordbeskyttet område for max. 500 personer - Pluss Kr. 0Internt/passordbeskyttet område for max. 1.000 personer - Pluss Kr. 1 per ord.Internt/passordbeskyttet område for max. 2.000 personer - Pluss Kr. 2 per ordInternt/passordbeskyttet område for max. 3.000 personer - Pluss Kr. 3 per ordInternt/passordbeskyttet område for max. 4.000 personer - Pluss Kr. 4 per ordInternt/passordbeskyttet område for max. 5.000 personer - Pluss Kr. 5 per ordInternt/passordbeskyttet område for max. 6.000 personer - Pluss Kr. 6 per ordInternt/passordbeskyttet område for max. 7.000 personer - Pluss Kr. 7 per ordInternt/passordbeskyttet område for max. 8.000 personer - Pluss Kr. 8 per ordInternt/passordbeskyttet område for max. 9.000 personer - Pluss Kr. 9 per ordOffentlig dokument - Pluss Kr. 10 per ord

Levetid:

Hvor lang levetid vil dokumentet ha?

Max 1 år - Default betingelserMer enn 1 år - Dobbel pris per ord.

Tittel:

Forside:

Last opp en fil som inneholder forsiden du ønsker å gi dokumentet

Logo:

Last opp din logo.

Endringer:

Hvis du ønsker at vi skal gjøre endringer i en eller flere artikler, f.eks. utelate noe, kan du laste opp en fil med de endringene du ønsker utført.

Tillegg:

Hvis du ønsker å legge ved egne sider i denne e-boken kan du legge ved en fil med det innholdet du ønsker innsatt i denne e-boken, sammen med en beskrivelse av hvor dette skal settes inn.

Formater PDF-dokumentet

Hvis du ønsker PDF-dokumentet formatert på en bestemt måte kan du angi dette under. Endrer du ingenting benytter vi standard malen vår.

Font - Overskrift:

Font - Tekst:

Fontstørrelse - Overskrift:

Fontstørrelse - Tekst:

Fontfarge - Tekst:

Linjeavstand:

Hvem bestiller dette PDF-dokumentet?

Når vi har laget e-boken vil vi sende en elektronisk PayPal faktura til mottakeren du angir under:

Firma (skole):

Ditt navn:

E-postadresse:

Telefon:

Postadresse:

Postnr- og sted:

Egne kommentarer: