Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

Siden det sjelden lykkes å komme frem til noen god avtale basert på partenes godvilje, kan det være en løsning å forhandle på et grunnlag av objektive kriterier. Det vil si at man benytter seg av rettferdighetsnormer for både innholdet og prosedyrene under forhandlingene.

Bruk av objektive kriterier unngår at det går prestisje i saken og at følelsene skal ta overhånd. Bruk av objektive kriterier skaper utvilsomt den mest rasjonelle beslutningsprosessen, forutsatt at partene klarer å komme frem til et sett felles kriterier.

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss