Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:

http://

  
  
  

agenturer.no

Den kreative utviklingsgruppen er den gruppen som skal stå for den kreative prosessen som leder frem til sluttresultatet gruppen er satt til å utføre. Spesielt viktig er denne gruppen for alle prosjekter som går ut på å skape en innovasjon. Dette fordi det er dem som har fått i ansvar til å stå for utviklingen, testingen og lanseringen av den planlagte innovasjonen. 

Spørsmålet blir dermed ikke bare hvordan vi skal organisere utviklingen av innovasjonen, men også et spørsmål om hvem som skal inngå i gruppen som skal stå for utviklingen og hvordan denne gruppen skal organiseres og drives.

Med gruppe menes:

”tre eller flere personer som har et felles mål og som samhandler for å nå dette målet” (Endre Sjøvold 2006, 17).

Gruppens sammensetning

Du må logge inn for å se resten av innholdet. Vennligst . Ikke medlem? Registrer deg