agenturer.no

Beskyttet innhold!

For å lese denne og våre øvrige sider må du tegne et årsabonnement og være logget inn.

Som abonnent/medlem får du tilgang til alt innholdet på sidene våre, og skulle sidene våre ikke leve opp til forventningene dine har vi en "Pengene tilbake garanti" du kan benytte.

Tegn abonnement!

    Denne artikkelen er del 5 av 7 artikler om Verdsettelse av nettsted

Hva-er-en-konvertering

Konverteringer er antagelig den vanligste metoden å bruke for å måle lønnsomheten til et nettsted.

Annonse

Hva er en konvertering?

En konvertering er en “ønsket handling” en bruker/besøkende gjør og som er av forretningsmessig verdi for virksomheten. Slike konverteringer kan for eksempel være:

 • Å kjøpe et produkt
 • Å laste ned en brosjyre
 • Å gi fra seg sin epost-adresse
 • Å finne en opplysning
 • Å fylle ut et skjema
 • Å endre en opplysning i et datasystem

En hver konvertering har en kroneverdi. Kroneverdien kan beregnes direkte (som for eksempel kroneverdien av å bestille et produkt), eller den kan beregnes indirekte. Når det gjelder å beregne indirekte verdier, kan man vurdere dem utfra flere faktorer. De vanligste er alternativkost og besparelser.

Konverteringsgrad og konverteringsrate

Konverteringsgrad, også kalt konverteringsrate, er et mål for hvor stor andel av de besøkende som ender opp med å gjøre en ønsket handling (konvertering), og brukes ofte som et resultatmål i nettstedstrategien. F.eks. kan målet være å oppnå en konverteringgrad på 45% for kjøp av et produkt. Det vil si at 45% av dem som besøker et nettsted eller nettside skal ende opp med å kjøpe dette produktet eller gjøre en annen ønsket handling.

Annonse

Konverteringsverdi

Konverteringsverdien angir i kroner og ører hvilken økonomisk verdi denne konverteringen har for virksomheten og nettstedet.

Konverteringmål

Et konverteringsmål er et målbart mål for konverteringgrad og/eller konverteringsverdi. At det er målbart vil si at det er mulig å kontrollere om målet blir nådd eller ikke, samt hvor stort avviket eventuelt er.

Annonse

Anbefalt bruk av metoden

Konverteringer kan brukes til å måle et nettsteds effekt og lønnsomhet på mange måter. Selv om mange nøyer seg med å beregne konverteringsverdien av noe i forbindelse med en lønnsomhetsanalyse (synkron analyse) av noe som allerede har hent, får man størst utbytte hvis man bruker konverteringsmål sammen med kontinuerlige avvikanalyser i en diakron analyse. Det vil si at man ser på utviklingen over tid istedenfor å ta en statisk beregning av en enkelt isolert hendelse som ikke settes i relasjon til noe i fortiden eller fremtiden.

En anbefalt arbeidsmodell for konvertering beregninger er denne:

 1. Sett et konverteringsmål for alle virkemidler og aktiviteter som iverksettes, med en tidsplan som viser når disse målene skal være nådd og hvordan de skal utvikle seg.
 2. Gjennomfør kontinuerlige avvikanalyser av alle virkemidler og aktiviteter som har et konverteringsmål for å sjekke om konverteringsmålet ble nådd og hvor stor avstanden eventuelt er fra konverteringsmålet.
 3. Evaluer og lær av resultatene for å finne ut hva avviket skyldes.
 4. Korriger de opprinnelige planene for å eliminere avviket i fremtidige målinger
 5. Gjennomfør nye avvikanalyser for å sjekk om de valgte korrigeringene gav de ønskede effektene. Hvis ikke, må planene igjen evalueres og korrigeres for å se om dette eliminerer avviket i fremtiden.
Fant du ikke svaret? Spør redaksjonen!

Fant du ikke svaret?

Fyll ut skjemaet under hvis du har et spørsmål knyttet til denne artikkelen.

Ditt spørsmål:

Ditt navn:

E-post:

Rapporter en feil, mangel eller savn
Annonse


Rapporter en feil, mangel eller et savn

Benytt skjemaet under hvis du finner en feil eller mangel i en av våre artikler. Uten tilbakemeldinger fra våre lesere er det umulig for oss å forbedre våre artikler.

Jeg ønsker å rapportere inn en:

En feilEn mangelEt savn

Angi en feil, mangel eller savn:

Ditt navn:

E-post:

Du kan også laste ned denne artikkelen og resten av artikkelserien som en e-bok Artikkelserien fortsetter under.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier
Du leser nå artikkelserien: Verdsettelse av nettsted

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Return on Investment (ROI) – et mål for nettstedets lønnsomhetVerdien av brukervennlighet – en metode for å måle nettstedets lønnsomhet >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Kostnad- og inntektsanalyse – en metode for å måle nettstedets lønnsomhet
 • Kostnadsbesparelser – en metode for å måle nettstedets lønnsomhet
 • Alternativkostnad – en metode for å beregne nettstedets lønnsomhet
 • Return on Investment (ROI) – et mål for nettstedets lønnsomhet
 • Konvertering – en metode for å beregne nettstedets lønnsomhet
 • Verdien av brukervennlighet – en metode for å måle nettstedets lønnsomhet
 • Verdien av et nettsted ved salg