Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

Kunnskap er et resultat av læring og sansing. Sansene vi alle er født med bruker vi konstant til å oppfatte de sanseinnstrykkene som omgir oss. Noen av disse sanseinntrykkene vil vi i ettertiden huske. Forekommer minnene ofte om den samme tingen dannes det man kan kalle erfaring, og fra erfaringen dannes så kunnskapen   og viten. Prosessen fra sansing til viten kan i følge Stigen (1983) fremstilles slik:

Hvordan oppstår viten ?

Den siste overgangen, fra erfaring til viten, er avgjørende, for denne markerer forskjellen mellom det å ha kjennskap til mange enkelttilfeller som ligner hverandre, og det å forstå hva som er felles og allment i alle disse tilfellene. En overgang som skjer ved at vi foretar ulike abstraksjoner av erfaringene for å danner oss allmenne begreper.

Under har jeg samlet en del kompetansemodeller som prøver å forklare hvordan kompetansen oppstår. Modellen kan brukes til å forstå kompetansebegrepet og til å utvikle læringsprogrammer som har som formål å skape og dele kompetansen mellom organisasjonmedlemmene i virksomheten.

Skorstads modell

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss