kommunikasjonsprosessen

Personvern og bruk av cookies

Figur – Grunnelementene i kommunikasjonmodellen


pris-bearbeidning
meglerhus