kommunikasjonsprosessen

Personvern og bruk av cookies

Figur – Grunnelementene i kommunikasjonmodellen

pris-bearbeidning
meglerhus