Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

Det er mange grunner til man bør kunne litt om finans. Selvfølgelig vil dette variere fra person til person, men vi skal i denne artikkelen forsøke å lære bort det de fleste kan trenge og mer. Leser du videre så vil vi gå gjennom følgende:

  • Definisjonen av finans
  • Tips og råd om finans
  • Hvordan forbedre man sin kredittscore?

Hva betyr Finans? En definisjon 

Finans er et tema som har stor innvirkning på samfunnet, men som ikke alle har like stor forståelse for. Spørsmålet er, hva betyr det egentlig? I økonomi så har vi flere fagområdet og finans er en av disse. I hovedsak handler finans om personer, bedrifter og institusjoner skaffer, bruker og håndterer penger. Innenfor finans har man også noen betegnelser som omtaler disse gruppene. Privat finans brukes for enkeltperson og husholdninger, offentlig finans omhandler staten og bedriftsfinans som omhandler bedrifter. I tillegg så kommer også organisasjoner.

Når vi snakker om finans så snakker vi i hovedsak om følgende:

  • Studering av økonomiske ressurser
  • Investering og forvaltning av disse ressursene
  • Analysere og håndtere eventuelle risikoer som følger med disse aktivitetene
  • Finansiering betyr å innhente nødvendige økonomiske ressurser til et prosjekt

Pruteren

Tips og råd om finans

Hvordan du forholder deg til finans vil gjerne stamme fra om det gjelder privat eller til bedrift. Det kan være snakk om din personlige økonomi eller økonomien til din familie. Det kan være snakk om budsjett. Det kan være snakk om innhenting av ressurs til nye prosjekter i din bedrift. Altså det som har med penger å gjøre.

De som jobber med finans har gjerne en lengre utdanning og høyere kompetanse, men det betyr ikke at du må tilbake på skolebenken for å lære mer. Heldigvis finnes det en rekke nettsteder og tjenester som for eksempel Finansleksikon som kan hjelpe deg med å heve kompetansen, slik at du kan håndtere din finans bedre og sikre deg en bedre framtid.

 Her vil du få noen råd som du kan dra nytte av både privat og til bedrift.

  1. Lag et budsjett: Med et budsjett så setter man opp alle sine inntekter opp mot alle sine utgifter. På denne måten kan man se om man har alle midlene man trenger, hvor mye man har disponibelt, om man burde kutte utgifter og en generelt bedre oversikt. Slik unngår du at du plutselig står uten penger og du kan tilrettelegge for sparing.
  2. Få de beste lånebetingelsene: De fleste har lån i dag og dette er noe som bør stamme fra en fornuftig nødvendighet og ikke fra dårlige avgjørelser. Uansett så vil man ha de beste rentene. Den beste måten man gjør dette på er å forbedre sin kredittscore.
  3. Investere fornuftig og tenk langsiktig: Noen velger kun å spare med lave renter og deretter lavere risiko, men det finnes alternativer med bedre avkastning. Uansett bør du aldri investere mer enn du har råd til å tape i forhold til risiko og følge råd fra fagkyndige personer.

Hvordan forbedrer jeg min kredittscore?

Når du søker om et lån, kjøper noe på avbetaling eller bestiller abonnement på avbetaling blir det nesten alltid gjort en kredittsjekk. Kredittsjekken gjennomføres av et kredittselskap som henter informasjon fra en rekke register og samler denne informasjonen som videre gir deg en kredittscore. Kredittscoren sier långivere hvor pålitelig du er som låntaker og hvor lurt det er å låne til deg. Jo høyere scoren er jo bedre. Dette hjelper långivere å ta en avgjørelse om hvorvidt du skal få lånet og hvilke betingelser som skal følge. Derfor vil kredittscoren ha mye å si på hvor høy eller lav renten din blir.

Så hvordan forbedre man denne scoren? Da må vi først se på hvilke faktorer som avgjør den. I hovedsak er det snakk om størrelsen på din inntekt og hvor stabil den er, betalingsanmerkninger og inkasso, eksisterende gjeld, din livssituasjon, dine midler, eiendom og mer. Dersom du ønsker å forbedre den bør du først og fremst sikra at du har en inntekt som tilsier at du kan bemanne ønsket lån. Det som kan påvirke mest er betalingsanmerkninger og inkasso, så dersom du har dette må du betale det tilbake i sin helhet slik at de forsvinner. Du bør unngå gjeld med høye renter. Du bør ha noen oppstarte midler som viser at du håndterer din økonomi bra.