Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

Introduksjon

Før innholdsfortegnelsen plasseres en introduksjonside som forteller hva som er formålet med forretningsplanen.

Er planen skrevet for å skaffe kapital til et nytt grunderprosjekt eller trenger man kanskje påfyll til en tom kasse (kapitaltilførsel). Grunnene kan være så mange.

Start med å angi hva som er formålet, slik at man vet hva man kan forvente å finne før man starter på lesningen.

Dette er viktig for at man skal lese planen med de ”rette brillene”, og for at andre ved en senere anledning raskt skal finne tilbake til det rette dokumentet igjen. Ved å lese introduksjonen skal man raskt og enkelt skjønne hva som er formålet med dette dokumentet.

Dette trenger ikke å være mer enn noen få linjer.

Sammendrag (Styrets beretning)

Etter innholdsfortegnelsen plasseres et sammendrag av forretningsplanen. Mange velger å kalle denne delen for ”Styrets beretning”, da det som regel er styreformannen som signerer forretningsplanen etter at den er styregodkjent.

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss