Internettplan for virksomhetens nettsted


   Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:

http://

  
  
  

    Denne artikkelen er del 5 av 26 artikler om Digital markedsføring >> Eget nettsted
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


Hvem skriver du forretningsplanen til?Feilen de fleste gjør er at de starter utviklingen av et nytt nettsted uten å ha en gjennomtenkt Internett plan først.

Resultatet blir at man ender opp med et kostbart nettsted med en fancy design som ikke er istand til å løse virksomhetens viktigste kommunikasjonsoppgaver eller overta viktige verdiaktiviteter i virksomhetens verdiskapningprosess.

En Internett plan er:

“En overordnet plan for nettstedet”

En plan som forteller hvorfor nettstedet utvikles, hva som er målsetningen med nettstedet, hvem det utvikles for, hvilken strategi som skal følges, hvilke verdiaktiviteter i verdikjeden nettstedet skal fylle, hvilke kommunikasjonsoppgaver skal løse, hvilke virkemidler som skal brukes, hvordan dem skal brukes og hvilke kravspesifikasjoner nettstedet må oppfylle.

For at Internett planen skal være istand til å nå sine målsetninger og bidra til at virksomheten for øvrig når sine langsiktige og kortsiktige målsetninger er det viktig at Internett planen ikke ses på som en selvstendig plan. Den må være utledet og integrert med virksomhetens øvrige planer, og da spesielt virksomhetens salgs-, kommunikasjons-, markeds-, organisasjons- og forretningsplan.

Dette fordi kun ved å sørge for at alt virksomheten ER, SIER og GJØR bygger opp under hverandre er det mulig for virksomheten å skape en enhetlig identitet i markedet, og kun ved å sørge for at alle delmål, -strategier, -programmer og -aktiviteter bygger opp under hverandre for å nå et mer overordnet mål, er det mulig å for virksomheten å realisere sin visjon og nå sine langsiktige forretningsmål ved at alle i organisasjonen trekker lasset i samme retning.

Dernest må vi aldri glemme at når en kunde skal velge hvem de skal handle med, vil de ikke vurderer løsrevne egenskaper ved markedstilbudet som f.eks. pris, holdbarhet, funksjonalitet, tilgjengelighet osv. De gjør seg opp et førsteinntrykk og vurderer tilbudet ut i fra en helhetsvurdering, hvor de bevisst og ubevisst ser på hvor godt samsvar det er mellom det bedriften er, sier og gjør. Nettstedets oppgave er å dekke kundenes informasjonsbehov og gi de det rette førsteinntrykket av virksomhetens markedstilbud. Dernest lede dem igjennom kjøpsprosessen, fra problemerkjennelse til valg av løsning (kjøp). Nettstedets innhold og utforming vil i stor grad avgjøre om kundene kommer igjen og hvordan de snakker om markedstilbudet til andre. Slik bestemmer også totalopplevelsen graden av kjøperinitiativ i form av gjenkjøp og forespørsler.

En anbefalt Internett plan bør inneholde følgende punkter:

Type nettsted: Hvordan type nettsted skal utvikles? Et intranett, ekstranett eller internett sider, eller kanskje en kombinasjon?

Domene: Hvilket domene eller domener vil nettstedet bli knyttet mot, hvorfor og hvilken domene strategi er valg for øvrig?

Målgruppe: Hvem lages nettstedet for? Angi nettstedets primær-, sekundær- og tertiær målgruppe.

Målsetning: Hvilke langsiktige og kortsiktige målsetninger skal nettstedet nå? Sett gjerne målene inn i en 2-dimensjonal matrise med målsetninger og målgrupper, slik at du får definert et primær-, sekundær- og tertiær mål for hver enkelt målgruppe.

Budsjett og tidsplan: Hvor mye penger kan brukes på nettstedet og hvilke tidsplaner må det holde seg innenfor?

Verdi- og oppgavestrategi: Hvilken plass i verdikjeden har nettstedet, hvilke kundeverdier skal nettstedet skape og hvilke kommunikasjonsoppgaver skal løses, og på hvilken måte?

Innholdstrategi: Hvilke virkemidler skal brukes og hvilket innhold skal nettstedet ha? Hvordan skal disse virkemidlene brukes?

Utformingstrategi: Hvordan skal nettstedet utformes for å bygge opp under virksomhetens øvrige visuelle profil og for å enklest mulig guide brukerne sidene?

Teknologistrategi: Hvilke teknologiske løsninger må løsningen oppfylle, hvilke systemer skal nettstedet integreres mot og på hvilken måte? Alle teknologiske valg må nå beskrives og settes inn et logisk system som er istand til å løse alle utfordringer virksomheten står ovenfor.

SEO-strategi: Hvordan skal nettstedet sikre en førstesideplassering i Google på alle søkeord som er viktig for virksomheten, samt oppnå en høyest mulig click-throe og konverteringsrate?

Kontroll og evaluering: Hvordan skal virksomheten kontrollere om målene til nettstedet blir nådd?

Kravspesifikasjoner: Hvilke kravspesifikasjoner må nettstedet oppfylle for å oppfylle sin funksjon? Kravspesifikasjonene brukes til å hente inn tilbud, utvikle, implementere, drifte og kontrollere de valgte løsningene.

Utvikling og implementering: Oppdater kravspesifikasjonene, innhent tilbud fra potensielle leverandører, utvikl nettstedet i tråd med kravspesifikasjonene og utvikl en implementeringstrategi før nettstedet lanseres for å motvirke intern motstand. 

 

Denne artikkelen og resten av artikkelserien kan lastes ned som en e-bok1 ! Artikkelserien fortsetter under.

Tegn årsabonnement

Tegn et abonnement til Kr. 178/år og få ubegrenset tilgang til alle våre artikler og serier!

Bli medlem

Tegn et medlemskap til Kr. 198/år for å laste ned alle våre e-bøker i PDF-format i ett år.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier
Du leser nå artikkelserien: Digital markedsføring >> Eget nettsted

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien:  << Start med en situasjonsanalyse før du lager Internett planenVelg riktig domene – din identitet på Internett >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Eget nettsted: Før du starter utviklingen
 • Hvor lønnsomme er nettsidene dine?
 • Sett klare mål og definer målgruppen
 • Start med en situasjonsanalyse før du lager Internett planen
 • Internettplan for virksomhetens nettsted
 • Velg riktig domene – din identitet på Internett
 • Hvilke kommunikasjonsoppgaver skal nettstedet løse?
 • Nettstedets plass i virkemiddelstrategien
 • Nettstedets plass og funksjon i verdikjeden
 • Nettstedets verdiaktiviteter : Logistikk og produksjonsprosessen
 • Nettstedets verdiaktiviteter : Salg og markedsføring
 • Nettstedets verdiaktiviteter : Kundeservice og oppfølging
 • Nettstedets verdiaktiviteter : Rekruttering
 • Nettstedets verdiaktiviteter : Opplæring
 • Nettstedets verdiaktiviteter : Innkjøp
 • Nettstedets verdiaktiviteter : Presse og investor informasjon
 • Nettstedets verdiaktiviteter : Trade promotion
 • Bedriftsblogg
 • Nettstedets verdiaktiviteter : Styring, rapportering og administrasjon
 • Nettstedets oppgave- og innholdstrategi
 • Utformingstrategi : Retningslinjer for nettstedets visuelle utforming og utseende
 • Teknologisk strategi : Valg av publiseringsløsning og plattform
 • SEO strategi: Synlighet – trafikk – konverteringer
 • Kontroll og evaluering av Internett planen og nettstedet
 • Utvikling og implementering av nettstedet i virksomhetens verdikonfigurasjon
 • Unngå de kjente feilene når nettsidene skal utformes!